Vad är en Sternalpunktion?

Innehållsförteckning

Vad är en Sternalpunktion?

Vad är en Sternalpunktion?

En sternalpunktion tas för att utreda benmärgens funktion, för att eventuellt diagnostisera en blodsjukdom. En speciell nål används för att punktera huden och det hårda skelettet in till hålrummet där benmärgen bildas. ...

Hur görs ett benmärgsprov?

Vid misstanke om blodcancer vill man oftast ta ett benmärgsprov. Med hjälp av en nål och en spruta kan man ta ut lite av benmärgen som finns inne i skelettet. Platsen för sticket är oftast höftbenskammens bakre del på den översta delen av bäckenbenet. Innan undersökningen görs ges lokalbedövning.

Vad kan man se på ett benmärgsprov?

Benmärgen finns inuti vissa delar av skelettet och i benmärgen bildas blodkropparna. Ett benmärgsprov kan visa om du har sjukdom i själva benmärgen eller sjukdom som påverkar benmärgsfunktionen. Celler som specialiserats och fått olika uppgifter bildar tillsammans med andra likadana celler en vävnad.

Vad är en benmärg?

Benmärg är en näringsrik mjuk vävnad som huvudsakligen ligger i de ihåliga delarna av långa platta ben som bröstbenet och höftbenen. Det finns två typer av benmärg: röd benmärg och gul benmärg. Gul benmärg har en mycket större mängd fettceller än röd benmärg. Båda typerna av benmärg innehåller blodkärl.

Varför tar man benmärgsprov på barn?

När föräldrar och sjukvårdspersonal misstänker leukemi tas ett blodprov för att ställa diagnos. Läkaren tar därefter ett benmärgsprov för att avgöra vilken leukemityp patienten drabbats av. I benmärgsprovet letar läkaren också efter kända avvikelser hos de sjuka cellerna.

Hur ett prov på ryggmärgsvätska görs?

När nålen är på plats får ryggvätska droppa ner och ut i ett provrör. Totalt brukar hela undersökningen ta ungefär trettio minuter. Den tar så lång tid för att ryggvätskan rinner långsamt, en droppe i taget. Exakt hur lång tid provtagningen tar beror på hur mycket ryggvätska som behövs.

När och varför utförs en Benmärgspunktion?

För att kunna studera benmärgens celler görs en benmärgspunktion. Man punkterar vanligtvis höftbenskammen (cristapunktion) och aspirerar benmärg. Benmärgspunktion kan ge viktig information vid utredning av till exempel blodbrist och andra blodsjukdomar. Benmärgspunktion kan också utföras i sternum (bröstbenet).

Varför drabbas man av leukemi?

I mellan fem och sex procent av alla fall av akut leukemi uppstår sjukdomen på grund av tidigare behandling med cytostatika och/eller strålning. I de allra flesta fall av leukemi kan man dock inte finna någon direkt orsak till sjukdomen. I enstaka fall kan ärftliga faktorer bidra till bidra till uppkomst av leukemi.

Relaterade inlägg: