Vad göra vid arytmi?

Innehållsförteckning

Vad göra vid arytmi?

Vad göra vid arytmi?

Vid en arytmi är sinusknutans roll satt ur spel och hjärtat slår antingen för långsamt eller för fort. Om hjärtat slår för långsamt och detta ger symptom i form av svimning, yrsel etc. är behandlingen vanligen en pacemaker.

Vad kan låg puls bero på?

Orsaken till en bradykardi kan till exempel vara förgiftningar, syrebrist eller nedkylning. Feber, fysisk ansträngning, smärta och stor vätskeförlust eller blödning kan ge en takykardi. Pulsfrekvensen varierar också normalt över dygnet. Vid sömn är pulsen lägre än under vakenhet.

Kan man dö av hjärtflimmer?

Hur farligt är förmaksflimmer? Det finns studier som visar att risken att i förtid är klart förhöjd vid förmaksflimmer. Orsaken till detta är inte känd till fullo men förklaras delvis av en ökad förekomst av hjärtsvikt, stroke och hjärtstillestånd.

Vad är bradykardi och takykardi och vad kan det bero på?

Hjärtrytmrubbningar - arytmi. Arytmi är samlingsnamnet på tillstånd som innebär att hjärtats rytm inte är normal. Rubbningar i hjärtrytmen kan yttra sig som att hjärtat går för fort (takykardi), för långsamt (bradykardi) eller oregelbundet som vid exempelvis förmaksflimmer.

Vad finns det för olika blockering i hjärtat?

Avvikelser i hjärtats rytm är vanliga. De beror på fel i hjärtats elektriska impulsbildning eller fortledning och kallas med ett sammanfattande namn hjärtrytmrubbningar eller arytmier. Den vanligaste betydelsefulla hjärtrytmrubbningen är förmaksflimmer.

Varför har man väldigt låg puls?

Bradykardi. Bradykardi innebär att hjärtat slår långsammare än normalt – färre än 50 gånger i minuten. Bradykardi kan bero på att de elektriska impulserna från sinusknutan bildas för sällan eller på att de elektriska impulserna fastnar i AV-knutan, His'ka bunten eller i övriga retledningssystemet.

Är det bra att ha låg puls?

Nikotin får vilopulsen att gå upp och en god kondition gör att den går ner. Och om du har en låg vilopuls minskar du risken rejält att drabbas av hjärtinfarkt. Du bör ligga någonstans mellan 60 och 75 slag per minut eller lägre.

Relaterade inlägg: