Är det farligt att borra i blåbetong?

Innehållsförteckning

Är det farligt att borra i blåbetong?

Är det farligt att borra i blåbetong?

Blå lättbetong (ofta kallad blåbetong) är farlig på så vis att den avger mer radon än andra byggnadsmaterial. ... Vid vissa förhållanden kan användningen av blå lättbetong i bostaden bidra till att radonhalten överskrider referensvärdet på 200 Bq/m³. I en del fall kan blåbetong orsaka radonhalter upp till 1 000 Bq/m³.

Är ytong blåbetong?

Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggmaterial som började tillverkas 1929. ... Blåbetong salufördes bland annat av företaget Yxhult under varumärket Ytong. Man fortsatte att saluföra Ytong även efter 1975, men då bestående av vanlig lättbetong utan alunskiffer.

Är blåbetong lättbetong?

Radon från byggnadsmaterial Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium, oftast i små mängder. Blå lättbetong (blåbetong) avger däremot mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetong är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades mellan 19.

När förbjöds blå lättbetong?

När forskningsrapporter började komma fram runt 70-talet beslutades att blåbetongen inte längre fick produceras. Fram till 1975 gick det att få tag på blåbetong, och det har konstaterats att det funnits i hus fram till ca 1980. Blåbetongen har tillverkats bland annat i Yxhult och på Öland.

Får man riva blåbetong?

Finns det blåbetong i huset, gäller samma sak där; man måste avlägsna blåbetongen. Det kan vara ganska kostsamt, men eftersom människor och djur riskerar att utveckla cancer är det viktigt att bort allt som kan innehålla radon.

Är det radon i Siporex?

Radon från byggnaden Den ånghärdade lättbetongen tillverkades 1929-1975 och användes både i småhus och flerfamiljshus. ... Exempel på varumärken vars produkter tidigare tillverkades av blåbetong är Ytong och Durox, medan Siporex, som är vit, aldrig har haft något innehåll av alunskiffer och därför är ”radonfritt”.

Finns det radon i betonghålsten?

Grundmurar av en del byggmaterial t. ex. lättklinkerblock (såsom Lecablock) och betonghålsten, kan under olyckliga omständigheter leda upp markradon i väggen och in i bostaden. En platta på mark har ofta sprickor längs med grundmurarna, ibland även på andra ställen.

Vad består lättbetong av?

Gasbetong även kallad autoklaverad lättbetong tillverkas av sand, kalk och cement, med tillsats av aluminiumpulver som under tillverkningen reagerar med vatten och skapar en porös struktur.

Hur ser blå betong ut?

Hur ser blåbetong ut? Blåbetong är matt blå till färgen och har en struktur som är porös och liknar en tvättsvamp. Beroende på var i landet den producerades kunde den ha en matt blå till matt grå färg. Men detta är inte något man alltid kan identifiera betongen med hjälp av.

Relaterade inlägg: