Vad är en plädering?

Innehållsförteckning

Vad är en plädering?

Vad är en plädering?

En rättegång avslutas med pläderingar, som också kallas slutanförande. Åklagaren och försvararen ska sammanfatta sin bevisning och argumentera för sin ståndpunkt. I dagligt tal används ibland ordet "slutplädering", som alltså inte är helt korrekt.

Vad menas med plädering i ett brottmål?

Åklagaren avslutar med att hålla en så kallad plädering (kallas ibland slutplädering). ... Åklagaren anger hur högt straffvärdet ska vara. Efter pläderingen får försvararen möjlighet att plädera och ge sina synpunkter på målet. Sedan är rättegången avslutad och domstolen ska döma ut eventuellt straff.

Hur lång ska en plädering vara?

Den bästa pläderingen, enligt domarna, börjar starkt och fångar intresset och är lagom lång, cirka 15–30 minuter.

Hur inleder man en plädering?

Beskriv det som är viktigt på ett kortfattat och intressant sätt. Förklara klientens inställning till det som påstås, berätta inte det som klienten senare ska berätta. – Hela rättsprocessen är en plädering som startar i sakframställningen och slutar i slutpläderingen, slog Eriksson fast.

Vad yrkar åklagaren på?

Begäran. Åklagaren kan till exempel yrka, dvs. begära, att domstolen ska döma den tilltalade till ett visst fängelsestraff.

Måste nämndemän vara Juristutbildade?

Nämndemannen är inte juristutbildad och ska vara en garanti för att domstolens avgörande stämmer överens med allmänna rättsuppfattningar i samhället. Precis som domaren ska nämndemannen följa lagen när han eller hon dömer. Av landets cirka 8300 nämndemännen tjänstgör cirka 6000 vid tingsrätter.

Hur skriver man en sakframställning?

Sakframställningen bygger på förundersökningen och åtalet och innebär att åklagaren mer i detalj presenterar vad den misstänkta påstås ha gjort. Därpå redovisas bevis (även tekniska och skriftliga) och de eventuella vittnen som kommer att framträda under huvudförhandlingen.

Vilken roll har målsägandebiträde?

Målsägandebiträdets uppgift är att ta tillvara målsägandens intressen och vara till stöd under förundersökning och rättegång samt att eventuellt hjälpa till att begära ersättning/skadestånd. Målsägandebiträde utses av domstol vid vissa grövre brott, t.

Kan målsägande dömas?

1 § brottsbalken. För att kunna dömas för brottet mened krävs dock att man har ljugit under ed. ... Målsägande och tilltalade behöver inte avlägga ed varför de inte omfattas av detta straffansvar. Det är således inte straffbart att som målsägande ljuga i ett förhör i domstol.

Relaterade inlägg: