Vad beror Harmynthet på?

Innehållsförteckning

Vad beror Harmynthet på?

Vad beror Harmynthet på?

Läpp-, käk- och gomspalt, LKG, som förr kallades harmynthet, är en kategori av craniofaciala missbildningar, som både förekommer unilateralt (ensidigt) och bilateralt (dubbelsidigt). Det är vanligast med en vänstersidig spalt, men orsaken till detta är okänd.

Är gomspalt farligt?

Varje år föds 200 000 barn i världen med läpp-, käk- eller gomspalt. Ibland är ansiktsmissbildningarna direkt livshotande eftersom de har svårt att amma, och i de flesta fall innebär det ett liv i utanförskap.

Hur många föds med LKG?

EPIDEMIOLOGI OCH ETIOLOGI. Prevalensen för LKG-spalt i Sverige är 2/1 000 födslar. Det innebär att 150-200 barn per år föds med någon form av läpp-, käk- och/eller gomspalt i Sverige.

Vad är orsaken till gomspalt?

Orsak och symtom Läpp-käk-gomspalt är ett resultat av en ofullständig sammanfogning av ansiktet under fosterlivet, och uppstår under vecka 4-12 av graviditeten. Man kan inte förklara uppkomsten av LKG med säkerhet, annat än att det både finns ärftliga och yttre faktorer som påverkar.

Hur opererar man gomspalt?

Läpp och gom opereras färdigt under barnets första två levnadsår. I samband med gomoperationen får barnet även rör i trumhinnorna för att förbättra hörseln. Käkspalten opereras när barnet är mellan åtta och tolv år. De flesta barn får enbart dessa operationer.

Vilka missbildningar syns inte på ultraljud?

Allvarliga missbildningar hos fostret är sällsynta och alla missbildningar kan inte upptäckas vid en ultraljudsundersökning. De missbildningar som oftast upptäcks är njurmissbildningar, varav många dock inte är särskilt allvarliga.

Relaterade inlägg: