Vad behöver man vid kris?

Vad behöver man vid kris?

Vad behöver man vid kris?

Rekommendationen ör en veckas beredskap med mat, vatten, värme och kommunikation. Det kallar vi för att ha en hemberedskap. Om du har det du behöver under den första veckan, får du tid att tänka över din situation så att du kan fatta viktiga beslut om ditt fortsatta agerande.

Varför behövs krisberedskap?

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap. Det betyder att du behöver kunna tillgodose grundläggande behov som vatten, mat och värme när samhällets service och tjänster inte fungerar som vanligt.

Vad ska ingå i en Krislåda?

Köp en krislåda och första hjälpen-väska och stötta samtidigt vårt arbete i kriser och katastrofer här....Personligt

  • Kontanter – om andra betalningssystem inte fungerar.
  • Identitetshandling, körkort eller pass.
  • Husapotek, till exempel: värktabletter. koltabletter. vätskeersättning. egen medicin.

Vad ska en Krislåda innehålla?

Mat och vatten Ställ vattnet mörkt och svalt. Stormkök och T-röd (bränsle). Tändstickor eller tändare. Mat och dryck som klarar förvaring i rumstemperatur, till exempel: konserver, torr mat, som pulversoppor, torkat kött, torkad frukt, energi och proteinbars, choklad, nötter, frystorkat kaffe, te, saftkoncentrat.

Vem bestämmer om det blir krig?

Om Sverige är i krig är det Utrikesnämndens ledamöter som beslutar att krigsdelegationen ska ersätta riksdagen. Innan Utrikesnämnden meddelar sitt beslut samråder nämnden med statsministern, om det är möjligt. Om nämnden inte kan sammanträda på grund av krig tas beslutet av regeringen.

Varför krisledning?

Syftet med krisledningsplanen är att klargöra hur kommunen ska organiseras och bedrivas vid en kris, extraordinär händelse samt vid höjd beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan uppnås.

Relaterade inlägg: