Får man elda i öppen spis?

Innehållsförteckning

Får man elda i öppen spis?

Får man elda i öppen spis?

Öppna spisar, braskaminer, kakelugnar och liknande får endast användas för så kallad trivseleldning, vilket innebär att man inte eldar med huvudsyftet att värma bostaden. Trivseleldning får endast ske mellan den 1 oktober till och med den 31 mars.

Hur eldar man i en öppen spis?

Checklista för att elda rätt

  1. Använd torr ved i lämplig storlek. ...
  2. Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor. ...
  3. Kontrollera röken. ...
  4. Kontrollera rökgastemperaturen. ...
  5. Lägg sot och aska i en plåthink med lock och ställ den på ett brandsäkert underlag.

Hur ofta elda kamin?

Elda inte mer ved än vad tillverkaren rekommenderar, vanligen maximalt 2–3 kilo ved per timme. Tumregeln är att låta elden vila lika länge som den har brunnit. Lokala eldstäder och skorstenar är inte konstruerade för konstant eldning. Lägg askan i en plåthink med lock och förvara den utomhus.

Hur farligt är det att elda med ved?

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Utsläppen sker ofta i tätorter i direkt anslutning till boendemiljön, vilket gör att även i de fall när de enskilda utsläppen är relativt små, kan exponeringen bli relativt hög.

Hur länge kan man elda i kakelugn?

Ett fel som många gör, är att man eldar för länge i kakelugnen. Risken finns då att den blir överhettad vilket kan leda till sprickor som gör kakelugnen otät. Tänk på att det tar några timmar innan värmen kommer fram genom kaklet. Kakelugnen får inte eldas som en öppen spis.

Hur mycket värmer en öppen spis?

Enligt Sintef är verkningsgraden för en öppen spis cirka 10 - 15 procent av den energi man tillsätter. Dörrarna på några av våra spiskassetter kan vikas åt sidan och kan i många fall eldas som en öppen spis när du vill ha extra närhet till elden.

Relaterade inlägg: