Vad får man lägga i en minneslund?

Innehållsförteckning

Vad får man lägga i en minneslund?

Vad får man lägga i en minneslund?

I en minneslund gravsätts den avlidne efter en kremering genom att askan grävs ner eller i vissa fall sprids i minneslunden. En minneslund är helt anonym, det vill säga du vet inte exakt vart den avlidne ligger begravd. Passar för anhöriga som inte har möjlighet att ansvara för gravskötsel och underhåll.

Vad händer med askan minneslund?

De flesta avlidna kremeras, bara 25 procent av begravningarna är jordbegravningar. 30 procent av de avlidna gravsätts anonymt i minneslund, det vill säga att askan strös ut utan att någon anhörig är närvarande. Några få strös ut på andra platser, exempelvis i havet.

Hur vill jag bli begravd?

För att få begravas på Svenska kyrkans begravningsplats kan det ibland krävas att man har tillhört den aktuella församlingen under några år. Om man vill bli begravd på någon annan ort, behöver man kontakta den församling som ansvarar för begravningsplatsen.

Vad innebär Askgravlund?

En askgravlund påminner mycket om en minneslund sett till utformning. Oftast utgörs askgravlunden av ett avgränsat område med en speciellt avsedd plats för namnskyltar. Det finns även en så kallad smyckningsplats där du som anhörig är välkommen att hedra den avlidne med ljus och snittblommor.

Kan det bli fullt i en minneslund?

Gravsättning i minneslund är ett bra alternativ för anhöriga som önskar ha en gravplats att gå till men som samtidigt inte vill förbinda sig att stå för skötsel och underhåll. Gravsättning i minneslund är möjligt om den avlidnes kropp har genomgått en kremering och blir ett allt vanligare alternativ.

Kan man bli begravd utan kista?

En begravning utan ceremoni kan ske om ni som anhöriga inte vill ha någon begravningsakt alls. Det kan också vara ett lämpligt alternativ om ni vill ha en privat ceremoni i stillhet, utan kista. Vid direktkremation sker ofta gravsättning utan att de anhöriga är närvarande.

Måste man bli begravd?

Det finns inget i svensk lag som säger att en avliden måste jordfästas eller kremeras i kista. Men av arbetsmiljömässiga själ kräver krematorierna att kroppen läggs i en kista vid kremering.

Får man ligga begravd i en annan kommun?

Alla har en garanterad plats för begravning i den kommun och församling som de tillhör. Vill du begravas i en annan kommun än din egen kan du (om du gör detta i förväg) ringa till den aktuella kommunen och höra efter vad som gäller. ... Begravning måste ske på avsedd gravplats och kan inte göras var som helst.

Relaterade inlägg: