Får man köra på sjöis?

Innehållsförteckning

Får man köra på sjöis?

Får man köra på sjöis?

Bilkörning på is kan bryta mot lagen om terrängkörning. Det menar polisen som fick in ett larm om bilar som nöjeskörde på en sjö utanför Årjäng under lördagen. – Sjöis är det bara jordbruksfordon som får färdas på om det finns behov för det, säger polisens presskommunikatör Tommy Lindh.

Hur fort får man köra på is?

Den gegnerella bashastigheten i Sverige är 70 km/tim om inget annat framgår av t. ex. skyltar. Det finns exempel där Vägverket plogar upp särskilda vintervägar över sjöis, men då är vägen väg och inte terräng.

Får man köra bil på en sjö?

Till skillnad från Norge är det i Sverige tillåtet att köra bil på frusna sjöar. Dock under vissa förutsättningar. – Att köra bil på is är i sig inte olagligt, säger Lars Hedelin, presstalesperson vid polisen Region Bergslagen.

Är det olagligt att köra på isen?

Körning på is Eftersom is inte är att räkna till barmark gäller inte något förbud enligt terrängkörningslagen att köra på is. Däremot kan det ofta finnas lokala trafikbestämmelser som inskränker rätten att köra på isen.

Vad gäller vid Iskörning?

Iskörning är generellt förbjudet, den som plogar isbanan är ansvarig för att isen håller, dom som kör igenom med bilen är ansvarig för att bärga bilen, försäkringen gäller inte. Undantaget vinterväg som är SKYLTAD att den är öppen, finns ingen skylt att vägen är öppen ska den betraktas som stängd.

Får jag dra släp med min bil?

Du får köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg med en eller flera tillkopplade släpvagnar. Släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt får inte vara högre än 3 500 kg.

Får man köra bil på isen?

Körning på is Naturis är att anse som terräng och därför gäller terrängkörningslagen även där, med undantag för så kallade vintervägar, som är upplogade och anlagda av väghållaren. Eftersom is inte är att räkna till barmark gäller inte något förbud enligt terrängkörningslagen att köra på is.

Får man köra med fiddy i skogen?

Att köra i skogen är ett brott mot terrängkörningslagen. Att köra fiddy eller trimmad moppe (utan MC-körkort) är olovlig körning.

Relaterade inlägg: