Vad får ett aktiebolag heta?

Innehållsförteckning

Vad får ett aktiebolag heta?

Vad får ett aktiebolag heta?

Speciella regler för aktiebolag

  • Namnet ska innehålla ordet ”aktiebolag” eller förkortningen ” AB ”.
  • Privata aktiebolag får inte ha ordet ”publikt” i namnet.
  • Ett publikt aktiebolags företagsnamn ska följas av beteckningen ”( publ )”, om det inte av företagets namn framgår att det är publikt.

Får mitt företag heta?

Enskild näringsverksamhet Du kan, men behöver inte, registrera ditt företagsnamn hos Bolagsverket. Fördelen om du registrerar ditt företagsnamn hos oss: I ditt företags län får inget annat företag ha samma namn med samma verksamhet. Läs mer om företagsnamn och verksamhet för enskilda näringsidkare .

Vad ska min butik heta?

Se också efter så att inte domännamnet är upptaget, både det som slutar på .

Är namnet skyddat?

Kort om att skydda företagsnamn För enskild näringsverksamhet, handelsbolag och kommanditbolag får du skydd för namnet i det län där verksamheten finns. Aktiebolag och ekonomiska föreningar får skydd i hela landet. Ensamrätten till ett företagsnamn gäller inom den verksamhet som du har registrerat för företaget.

Hur likt får ett företagsnamn vara?

När vi bedömer om två kännetecken (företagsnamn eller varumärken) är förväxlingsbara utgår vi från hur lika kännetecknen är i sin helhet. Genom att lägga till eller ta bort delar ur ditt företagsnamn kan det ibland vara möjligt att komma förbi en hindrande rättighet. Detta är inte alltid möjligt.

Vad ska man döpa sin hemsida till?

Radera namn som skulle kunna vara svåra att komma ihåg, stava till eller att uttala. Behåll namn som har varumärkesvärde, låter bra, är minnesvärda och som förmedla ditt märkes värderingar, produkter eller din tjänst till din målgrupp.

Hur väljer jag namn på mitt företag?

  1. Lek med associationer, motsatser och kombinationer. Det första steget mot att hitta möjliga företagsnamn är klassisk “brainstorming”. ...
  2. Kontrollera vilka företagsnamn som är lediga. ...
  3. Undersök om det finns lediga domäner. ...
  4. Välj ut de bra företagsnamnen. ...
  5. Registrering och skydd av företagsnamn.

Relaterade inlägg: