Vad ger meritpoäng på gymnasiet?

Innehållsförteckning

Vad ger meritpoäng på gymnasiet?

Vad ger meritpoäng på gymnasiet?

När du går i gymnasiet så läser du kurser som tillsammans blir 2500 poäng. ... För att få gymnasieexamen ska man läsa kurser som blir 2500 poäng och bli godkänd i 2250 av dessa poäng. När du sedan söker till högskolan så gör du det på dina slutbetyg från gymnasiet och snittet av det som kallas meritvärde.

Vilka individuella val ger meritpoäng?

Det finns vissa kurser som ger meritpoäng och som man kan lägga till som tex. individuella val. Dessa kurser är engelska 7, vissa kurser i moderna språk och vissa matte kurser. För att få meritpoäng krävs att du har minst ett godkänt betyg i kursen och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Hur mycket merit får man av ett A?

Den högsta poängen du kan är 340, vilket betyder att du har A i samtliga ämnen. Har du 17 eller 18 betyg får du stryka ett eller två av de sämsta betygen. Om du läst moderna språk ska du bara räkna bort ett ämne och alltså ha ett meritvärde som består av 17 ämnen.

Får man Terminsbetyg på gymnasiet?

Hej, I gymnasieskolan får eleverna betyg på varje avslutad kurs och på gymnasiearbetet. Efter utbildningen får eleven ett examensbevis om hon eller han uppfyller kraven för examen, annars utfärdas ett studiebevis.

Vilka ämnen har meritpoäng?

Kurser i moderna språk, matematik och engelska kan ge meritpoäng och kallas meritkurser. För att en kurs ska ge meritpoäng måste man ha lägst betyg E i kursen. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte meritpoäng.

Vilka kurser är meriterande?

Du kan få meritpoäng för kurser i moderna språk, engelska och matematik – oavsett vilken utbildning du söker. Dessa kurser kallas för meritkurser. Du måste ha lägst godkänt betyg i kursen för att du ska kunna tillgodoräkna dig meritpoängen. Du får inte mer poäng om du har högre betyg.

Hur mycket merit ger matte 5?

Meritpoäng för matematik - max 1,5 meritpoäng Om behörighetskravet är matematik 3 så ger matematik 4 en halv meritpoäng och matematik 5 en meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng). Om behörighetskravet är matematik 4 så ger matematik 5 en meritpoäng och matematik specialisering en halv meritpoäng (totalt 1,5 meritpoäng).

Hur räknar jag ut mitt betyg från gymnasiet?

Snittbetyget beräknas genom att siffervärdet för ett betyg multipliceras med kursens gymnasiepoäng. Exempel: Betyget B i en kurs som omfattar 100 gymnasiepoäng ger 17, = 1 750. Summan av alla betyg delas sedan med summan av antalet poäng som du har läst.

Relaterade inlägg: