Vad får man reda på vid NIPT?

Innehållsförteckning

Vad får man reda på vid NIPT?

Vad får man reda på vid NIPT?

NIPT visar sannolikheten för om fostret har vissa kromosomavvikelser. Vid NIPT tar vårdpersonalen ett blodprov i armen på dig som är gravid. Testet ger ingen ökad risk för missfall.

Hur stor är risken för missfall vid fostervattenprov?

Provet medför ibland en övergående mensliknande värk. Det finns en ökad risk för missfall efter fostervattenprov. Riskökningen beräknas ligga på cirka 1 % det vill säga att ca provtagningar leder till ett missfall.

Varför har man för lite fostervatten?

För lite fostervatten kan vara ett tecken på syndromet, liksom vidgade övre urinvägar och stor utspänd urinblåsa hos fostret. En magnetkameraundersökning (MR) kan ge en mer detaljerad bild av missbildningar hos fostret. När barnet är fött kan diagnosen oftast ställas utifrån de yttre tecknen.

Vad kan man se moderkaksprov?

Vid moderkaksprov (chorionvillibiopsi), som görs efter graviditetsvecka 12, bör du komma ordentligt kissnödig till läkarbesöket för att underlätta provtagningen. Efter att bukväggen desinficerats förs en tunn nål in i livmodern till moderkakan. Under loppet av en minut sugs små fragment av moderkakan ut.

Hur lång tid tar ett NIPT test?

För till exempel NIPTtar analysen 10 till 14 dagar från det att provet kommer till laboratoriet, det vill säga det kan dröja upp till 16 dagar från det att du lämnar ditt prov innan resultatet är klart. Om ditt svar inte finns här kan det bero på att provsvaret inte är färdigt.

Hur ser NIPT resultat ut?

Hur ser provsvaret för NIPT ut och hur tolkar man det? Detta ska tolkas som att det är en mycket låg sannolikhet för att det väntade barnet har någon av de analyserade trisomierna (Downs syndrom, Pataus syndrom eller Edwards syndrom). Helt 100%igt kan ingen screeningtest utesluta kromosomavvikelse.

Vilken vecka Rutinultraljud?

Alla blivande föräldrar erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-19. Denna undersökning är frivillig och kostnadsfri. Tidigare i graviditeten kan det vara svårt att bedöma alla organ vi vill undersöka och efter 22 graviditetsveckor kan inte graviditetens längd avgöras på ett bra sätt med ultraljud.

Hur lång tid tar det att göra ett ultraljud?

Barn brukar därför inte få vara med vid undersökningen. Små barn tycker sällan att det är lika spännande som sina föräldrar med ultraljud. Även för föräldrarna blir det svårt att tillgodogöra sig informationen vid undersökningen. Undersökningen brukar normalt ta 20–30 minuter och är helt smärtfri.

Relaterade inlägg: