Hur refererar man till lag i löpande text?

Innehållsförteckning

Hur refererar man till lag i löpande text?

Hur refererar man till lag i löpande text?

Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av "§", till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av "kap.", och till ett visst stycke med "första stycket", "andra stycket" osv. Man skriver ut lagens rubrik i sin helhet inklusive SFS-nummer. För grundlagarna och balkarna utelämnas dock SFS-numret.

Hur refererar man till ett rättsfall?

Vill du hänvisa till ett domslut i ett rättsfall, behöver du bara hänvisa i texten till domstol och domnummer. Rättsfallet behöver inte finnas med i källförteckningen. Första gången du nämner domstolen skriver du ut hela namnet, därefter kan du använda endast förkortningen.

Hur referera man till lagar?

Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den löpande texten genom att ange dess namn och det ursprungliga SFS-numret. Namnet skrivs första gången i texten i fullständig form och med liten bokstav: … i lagen (1994:1776) om skatt på energi anges att…

Hur refererar man till LSS?

(Hälso- och sjukvårdslagen, [HSL], SFS 2017:30). Fortsättningsvis skriver du HSL (SFS 2017:30) när du refererar till lagen. Om du citerar eller hänvisar till ett särskilt kapitel eller paragraf skrivs även kapitel och paragraf med i löpande text.

Hur refererar man till högskoleförordningen?

Stockholm: Finansdepartementet. SFS 1993:100 Högskoleförordningen. (HF) Stockholm: Utbildningsdepartementet.

Hur refererar man till en föreskrift?

Författningar. Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den löpande texten genom att ange dess namn och det ursprungliga SFS-numret. Namnet skrivs första gången i texten i fullständig form och med liten bokstav: … i lagen (1994:1776) om skatt på energi anges att…

Relaterade inlägg: