Vad får man skjuta med slug?

Innehållsförteckning

Vad får man skjuta med slug?

Vad får man skjuta med slug?

I Sverige är slugg tillåtet vid jakt på dovvilt, vildsvin och i vissa fall mufflon. Ammunitionstypen har kanske sitt största värde i samband med eftersöksjakt på skadade djur. Längsta lämpliga skotthållet vid jakt är 40 meter (vid eftersök på skadat vilt finns inga begränsningar).

Får man skjuta kultingar?

Skyddsjakt av vildsvin som orsakar skador För att förhindra skador gjorda av vildsvin får jakträttshavare bedriva jakt året runt. ... Du bör dock inte skjuta vildsvin som har kultingar, eftersom det kan innebära att viltet utsätts för onödigt lidande. Du kan dessutom ökade problem med skador av de moderlösa smågrisarna.

Vilken gris ska man skjuta?

Sträva efter att alltid skjuta mot vildsvinet i full bredsida.

Vilka grisar får man skjuta?

För jakt på vildsvin gäller bland annat att: sugga som följs av randiga eller bruna små kultingar är fredad och får inte jagas. årsungar av vildsvin får jagas hela året. jakttiden för vuxna vildsvin är 1 april till och med den 31 januari.

Vad händer om man skjuter suggan?

Oeniga om suggor med kultingar Men det finns en punkt där det saknas samsyn. Det gäller Jaktförordningens skrivning om jakttider för vildsvin. Där står det ”utom sugga som åtföljs av smågrisar”. Det innebär att det ses som ett jaktbrott om en jägare skjuter en kultingförande sugga.

Relaterade inlägg: