Vad får man lägga i trädgårdsavfall?

Innehållsförteckning

Vad får man lägga i trädgårdsavfall?

Vad får man lägga i trädgårdsavfall?

I kärlet lägger du trädgårdsavfall från din egen trädgård, terass eller balkong, exempelvis:

  • Blommor.
  • Gräsklipp.
  • Löv.
  • Mindre mängder fallfrukt.
  • Ogräs.
  • Ris och små kvistar.

Var lämnar man trädgårdsavfall?

Avfall från trädgården kan också lämnas på kommunens återvinningscentral. I vissa kommuner kan man beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall, som töms på samma sätt som den vanliga soptunnan.

Får man slänga jord i soptunnan?

Krukväxter och jord Jord slänger du som restavfall, större mängder kan du lämna på återvinningscentralen där den ska sorteras som matjord och sand.

Får man slänga jord i naturen?

Nej, det är förbjudet att slänga trädgårdsavfall i skogen, i ett allmänt grönområde eller på någon annans mark. Det räknas som nedskräpning vilket är ett miljöbrott. Avfallet kan locka till sig skadedjur i både din och grannes trädgård.

Vad händer med trädgårdsavfall?

Trädgårdsavfallet transporteras till någon av Sysavs avfallsanläggningar där merparten komposteras till grönkompost. ... Grönkomposten som produceras är kvalitetscertifierad och ingår i den plantjord som säljs på alla Sysavs återvinningscentraler. Det som inte komposteras tas till energiåtervinning.

Var lämnar man löv?

som privatperson lämnar du ditt trädgårdsavfall på din närmsta återvinningscentral (ÅVC). Läs mer på din kommuns hemsida om var du hittar en ÅVC nära dig.

Vart slänger man krukväxter?

Blomkrukor, krukväxter och jord Är krukan trasig ska du slänga den som restavfall eftersom plastkrukan inte är en förpackning. Har du flera eller stora uttjänta plastkrukor kan du lämna dem på återvinningscentralen i containern för plastmöbler.

Relaterade inlägg: