Hur mycket betalar man i landstingsskatt?

Innehållsförteckning

Hur mycket betalar man i landstingsskatt?

Hur mycket betalar man i landstingsskatt?

Alla skattebetalare i Sverige betalar landstingsskatt. Den så kallade skattesatsen för Norrbotten är 11,. Det innebär att av varje hundralapp du tjänar så går 11,34 kronor i skatt till Region Norrbotten. Landstingsskatten påverkas av samhällsutvecklingen, till exempel arbetslöshet och befolkningsutveckling.

Hur mycket betalar man i skatt i Norrköping?

Den totala kommunala skattesatsen i Norrköping är oförändrad år 2021 i jämförelse med år 2020 och uppgår till 33,30 procent. Av landets 290 kommuner är det hela 270 som har en oförändrad skattesats år 2021. Skatten höjdes i nio kommuner, medan den sänktes för invånarna i elva kommuner.

Hur mycket betalar man i skatt Göteborg?

I Göteborg är skattesatsen för närvarande 32,60 procent. Det betyder att för varje 100-lapp du tjänar betalar du 32 kronor och 60 öre i kommunal- och landstingsskatt.

Hur mycket betalar man skatt i Södertälje?

Södertälje kommun ligger i Stockholms län och har 100 111 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Södertälje kommun till 32,23 procent, vilket var den 60:e lägsta i Sverige.

Vem betalar landstingsskatt?

Vem betalar landstingsskatt? Alla som betalar kommunalskatt betalar också landstingsskatt. Detta gäller alltså alla som har inkomster i inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet.

Hur mycket skatt i Linköping?

Den kommunala skattesatsen i Linköping uppgår för tillfället till 98,5 procent av riksgenomsnittet. En skattekrona är lika med 100 kronor. Resultatet för Linköpings kommun uppgick 20 miljoner kronor eller 3 107 kronor per invånare.

Hur mycket skatt betalar man till kommunen?

Kommunal inkomstskatt betalas av alla fysiska personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst. Den består av två delar - skatt du betalar till kommunen, och skatt som du betalar till landstinget. Den ligger mellan 27 - 33 %, beroende på vart du är folkbokförd.

Hur mycket skatt betalar man i Sundbyberg?

Kommunens största inkomstkälla är kommunalskatten, som beslutas av kommunfullmäktige. År 2020 betalar den som bor i Sundbyberg 18 kronor och 90 öre i skatt för varje beskattningsbar hundralapp. Landstingsskatt, begravningsavgift och eventuell kyrkoavgift brukar räknas till kommunalskatten.

Relaterade inlägg: