Vad gör bin i bihotell?

Innehållsförteckning

Vad gör bin i bihotell?

Vad gör bin i bihotell?

Annons: På senare tid har det blivit populärt med att sätta upp ett bihotell i sin trädgård. I bihotell är det solitära bin som lägger sin avkomma och murar igen rören så att nya bin kan krypa ut under säsongen eller till våren. Solitära bin är viktiga för den biologiska mångfalden och pollinerar många växter och träd.

Vilka insekter använder insektshotell?

Locka nyttiga pollinerare som fjärilar, bin, humlor och nyckelpigor till din trädgård, genom att sätta upp ett insektshotell. Sedan är det bara att vänta på gästerna. Dina pollinerarvänner är viktiga i trädgården, eftersom de förbättrar skörden av frukt och bär, samt hjälper till att bekämpa skadeinsekter.

Vad bygger bin bo av?

Väggar av blomblad Bin och humlor gillar olika typer av boplatser – gamla musbon eller hål i marken, snäckskal, ett skräpigt hörn i en park eller under takpannorna på ett hus. En del solitärbin tapetserar väggarna i sina bon med bitar av blomblad, de kallas därför tapetserarbin.

Hur djupt ska ett bihotell vara?

Den kan vara allt från 5 till 25 centimeter djup, men över 15 centimeter är att föredra. Ett ordentligt tak på hotellet är viktigt så att det håller sig torrt. Bihotellet kan stå på ben på marken, eller hängas upp mot en vägg. Det bör stå varmt och solbelyst under större delen av dagen.

När bygga bihotell?

Det säljs numera också bihotell i många butiker och de lyfts ofta som en räddande insats för våra vildbin....Bihotell – det här ska du tänka på
ArtRödmurarbi
Larver per hålUpp till 30
BomaterialLera/finkornigt materia
FlygtidApril-juni
Larvens födaPollen från många olika växter

Kan man ha bihotell på balkongen?

De bryr sig inte om att man stökar eller viftar precis intill bihotellet, så man kan med fördel ha ett bihotell på en uteplats eller på en balkong.

Relaterade inlägg: