Hur blir det honung?

Innehållsförteckning

Hur blir det honung?

Hur blir det honung?

Honung tillverkas av nektar inhämtade från naturen. Genom fodersaftkörtlar som producerar enzymer omvandlar bina nektar till honung (rörsocker till frukt- och druvsocker) - Av 3 kg inhämtad nektar producerar bina 1 kg honung.

Varför måste vi ha bin?

Världens bin hotas av utrotning. ... Tillsammans med andra pollinatörer, som till exempel fjärilar och kolibrier och fladdermöss, är bin nödvändiga för produktionen av mat och därmed människans överlevnad. Pollineringen är oerhört viktig för matproduktionen men även för bönders försörjning och den biologiska mångfalden.

Hur fungerar en bikupa?

En bikupa består i stora drag av en botten med en ingång – ett fluster. På botten ställs de lådor i vilka ramarna med vaxbygget hänger. Efter hand som samhället växer staplar biodlaren på flera lådor (därav namnet uppstaplingskupa).

Hur blir pollen honung?

Bina samlar in nektar och andra söta vätskor från växter, framför allt växternas blommor. Dessutom kan bina under vissa omständigheter samla in den söta vätska som växtlöss producerar. Nektarn omvandlas inne i biets kropp till honung. Biet kräks upp honungen när det är tillbaks i kupan.

Vad är honung gjord av?

Honungsbin samlar nektar som finns i blommor och även andra söta växtsafter från naturen. Nektarn omvandlar de till det vi kallar honung och lagrar den i bikupans vaxkakor. När bina sätter vaxlock över vaxkakan är honungen mogen att skördas av biodlaren.

På vilket sätt är blommorna beroende av pollinatörer?

Men väldigt många blommor behöver hjälp för att de ska kunna föröka sig och ge frukt. Och det är här pollinatörerna gör sin ovärderliga insats. - Enkelt förklarat kan man säga att blomman har lockbeten som nektar och pollen för att dra dit insekter. ... Frukten eller bären vi får som bonus är ju egentligen en fröförvaring.

Vilken färg har pollen?

Pollenkornen är alltid mikroskopiskt små, de varierar i storlek mellan 0,02 – 0,004 mm. Pollen har olika näringshalt och färg. Färgen skiftar från vitt till regnbågens alla färger över till svart. Växterna producerar olika mycket pollen varför det kan variera hur mycket pollen bina samlar.

Relaterade inlägg: