Vilket hormon producerar bisköldkörtlarna?

Innehållsförteckning

Vilket hormon producerar bisköldkörtlarna?

Vilket hormon producerar bisköldkörtlarna?

Hypoparatyreoidism beror på nedsatt funktion i bisköldkörtlarna. Bisköldkörtlarna är fyra små körtlar som sitter på baksidan av sköldkörteln. De producerar paratyroideahormon (parathormon, PTH) som reglerar koncentrationen av kalcium i blodet med hjälp av mottagarmolekyler på cellernas yta (PTH-receptorer).

Var sitter Paratyreoidea?

Bisköldkörtlarna eller paratyreoidea sitter framtill på halsen men bakom sköldkörteln och är därför inte synliga eller möjliga att känna utifrån. Bisköldkörtlarna är oftast fyra till antalet, två på vardera sidan.

Vad heter de fyra små körtlar som sitter på sköldkörteln?

Människan har i allmänhet 4 bisköldkörtlar, som är belägna på framsidan av halsen, bakom sköldkörteln. Bisköldkörtlarna är små, de övre körtlarna (2 st) väger cirka 20 – 40 mg och de nedre (2 st) 30 – 50 mg.

Vilket hormon höjer kalciumhalten?

Bisköldkörtlarnas funktion är att reglera halten av kalcium i blodet. Dessa körtlar utsöndrar hormonet parathormon eller PTH. Genast då kalciumhalten i blodet sjunker reagerar bisköldkörtlarna genom att utsöndra PTH. Och tvärtom – då kalciumhalten stiger, minkar utsöndringen av PTH från bisköldkörtlarna.

Vilket hormon frisätts när Kalciumnivåerna är för höga i kroppen?

Höga fosfornivåer har samma verkan som låga kalciumnivåer, och leder alltså till att körtlarna utsöndrar hormon. Fibroblasttillväxtfaktor 23 i bisköldkörteln (och därför även enzymet klotho) dämpar utsöndringen av PTH, och de påverkar varandra troligen med negativ feedback.

Vad räknas som högt PTH värde?

Parathormon P-PTH i övre kvartilen av referensområdet eller högre vid samtidig hyperkalcemi talar starkt för PHPT under förutsättning att njurfunktionen är normal. Vid högt PTH utan hyperkalcemi bör sekundär HPT misstänkas; ses vid nedsatt njurfunktion, malabsorption, kalcium/D-vitaminbrist.

Kan sköldkörteln påverka andningen?

En förstorad sköldkörtel kan annars kännas som ett tryck mot luftstrupen och du kan också få svårt svälja eller att andas.

Vad är Glandula Parathyroidea?

Bisköldkörtel, latin glandula parathyreoidea, paratyreoideakörtel, är ett endokrint organ bestående av vanligen fyra körtlar belägna bakom eller inuti sköldkörteln. Bisköldkörtlarna utsöndrar bisköldkörtelhormon, paratyreoideahormon (PTH).

Vad är en bisköldkörtel på halsen?

  • De flesta människor har fyra bisköldkörtlar som sitter bakom sköldkörtlarna på halsen. Varje bisköldkörtel är ungefär lika stor som ett risgryn. Bisköldkörtlarna bildar ett viktigt hormon (parathormon, PTH), som bland annat reglerar kroppens kalk- och fosfatbalans.

Vad är överfunktion i bisköldkörtlarna?

  • - Överfunktion i bisköldkörtlar: En eller flera av 4 bisköldkörtlarna som reglerar kalkvärdet, överproducerar parathormon vilket höjer kalkvärdet i blodet och kan i längden leda till bl.a. benskörhet, njurfunktionsnedsättning, trötthet och symtom från muskler och leder.

Vad är symptomen på överaktiv bisköldkörtel?

  • S ymptomen på överaktiv bisköldkörtel är ovanligt diffusa men följderna för hälsan stora – bland annat hör trötthet och sämre minne till symptomen. Och de som drabbas är oftast kvinnor i övre medelåldern.

Relaterade inlägg: