När får partner följa med på ultraljud Göteborg?

Innehållsförteckning

När får partner följa med på ultraljud Göteborg?

När får partner följa med på ultraljud Göteborg?

Vecka 18-20. Nu är det dags för rutinultraljud om du och din partner vill det. Det går bra att ha med sig någon till undersökningen, en partner, förälder eller vän.

Får partner följa med på ultraljud?

Du får även följa med till specialistmödravården och på rutinultraljud.

Kan barn vara med på ultraljud?

Du får gärna ta med dig någon anhörig, men endast en person. Ultraljudet är en avancerad medicinsk undersökning som kräver stor koncentration av läkaren/barnmorskan. Därför kan barn inte följa med på denna undersökning.

Får partner följa med på ultraljud Västernorrland?

Från den tas snabbtest på alla inneliggande patienter och medföljande partner. Om testet visar positivt måste din partner lämna avdelningen. Din partner får nu sedan besöksförbudet hävdes närvara vid undersökning som rutinultraljud. Det gäller på både barnmorskemottagningar och mottagningar på sjukhus.

Får partner följa med på ultraljud östra?

Detta på grund av rådande covidsituation i samhället samt att vaccinationsgraden bland gravida är fortsatt låg. Detta innebär att partner är välkommen att närvara vid ETT besök på antingen Specialistmödravårdsmottagningen eller ultraljudsmottagningen.

Varför får inte partner följa med på ultraljud?

Det betyder bland annat att partner inte erbjuds att vara med vid ultraljud. Anledningen är att det är en betydligt större genomströmning av patienter i dessa verksamheter jämfört med på förlossningen och BB. Det finns heller inga beslut om förändringar kring besöksrestriktioner till övriga verksamheter på sjukhusen.

Får anhörig följa med på ultraljud?

Från och med den 26 juli får en partner eller annan medföljande anhörig vara med på ultraljudsundersökning. Under pandemin har partner/anhörig kunnat närvara digitalt via videomöten men är nu åter välkommen att på plats se de första bilderna av fostret.

Får partner följa med på ultraljud Umeå?

Barnmorskan gör en gynekologisk undersökning för att se efter så att allting ser bra ut. Om du har en partner får hen gärna vara med på besöket.

Vem utför Rutinultraljud?

Alla gravida erbjuds i dag en undersökning med ultraljud i graviditetsvecka 17–20. Denna utförs av en specialutbildad barnmorska, medan mer omfattande ultraljudsundersökningar utförs av läkare. I Sverige genomgår cirka 97 procent av alla gravida rutinmässiga ultraljudsundersökningar.

Relaterade inlägg: