Varför rasar Kinnevik?

Innehållsförteckning

Varför rasar Kinnevik?

Varför rasar Kinnevik?

Anledningen till att man inte får de tysk-registrerade aktierna direkt är rent teknisk, Kinnevik måste skifta ut aktier som kan registreras i Euroclear. ... Det innebär att du kan drabbas av en inlåsningseffekt mellan den 9 juni och den 21 juli, då de svenska onoterade aktierna inte går att sälja.

Vilka företag ingår i Kinnevik?

Kinnevik investerar långsiktigt och samarbetar med entreprenörer genom att erbjuda sin expertis och erfarenhet för att bygga ledande och hållbara bolag. De största innehaven är Zalando, Tele2, Global Fashion Group, Babylon Health och Livongo.

Hur går det för Kinnevik?

Omkring den löses samtliga inlösenaktier automatiskt in av Kinnevik och samma dag kommer ägare av inlösenaktierna att erhålla 28 Svenska Zalandoaktier för 143 inlösenaktier. ... Endast hela Svenska Zalandoaktier kommer att levereras till Kinneviks aktieägare.

Vad kommer hända med Kinnevik?

Kinneviks substansvärde uppgick till 117,8 Mdkr eller 424 kronor per aktie vid slutet av det första kvartalet. Det är en ökning med 6,1 Mdkr eller 5 procent jämfört med slutet på 2020.

Varför köpa inlösenaktier?

Varför gör bolag inlösen av aktier? ... En inlösen av aktier kan ses som en typ av utdelning till aktieägarna. Anledningen till att man vill göra en inlösen av aktier istället för, eller utöver, en vanlig kontant utdelning är att det kan vara skattemässigt mer fördelaktigt för vissa aktieägare.

Vad göra med Kinnevik inlösen?

Sista dag för handel med aktier i Kinnevik före split var den . Avstämningsdag för aktiesplit och rätt till inlösenaktier var den . Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den 19 maj – på Nasdaq Stockholm.

Vilka innehav har Industrivärden?

Aktiebolaget Industrivärden är ett investmentbolag med anknytning till Handelsbanken. Företaget grundades 1944 och har sitt huvudkontor på Storgatan 10 i Stockholm....Industrivärdens största innehav är (mars 2020):

  • Sandvik AB (24%)
  • AB Volvo (21%)
  • Handelsbanken (18%)
  • Essity (17%)

Är det läge att köpa Kinnevik?

Långsiktiga ska behålla allt eller det mesta i Kinnevik. Vill du minska det nuvarande innehavet är det lika bra att vänta lite och sälja Zalando-aktier i så fall.

När ska man köpa för att få utdelning Kinnevik?

Utdelning
X-DatumUtdelningTyp
2018-05-248,25Ordinarie
2017-05-118,00Ordinarie
2016-05-2718,00Split och inlösen (2:1 / SEK 18.00)
2016-05-267,75Ordinarie

Relaterade inlägg: