Var är bofinken på vintern?

Innehållsförteckning

Var är bofinken på vintern?

Var är bofinken på vintern?

Flyttningen sker mot sydväst i september-oktober. Flertalet övervintrar främst i Belgien och Frankrike, men några övervintrar i södra Sverige. De återkommer hit i mars och ända till in i maj, och hanarna brukar komma någon vecka före honorna.

När kommer bofinken?

Bofinken flyttar i september-oktober och återvänder på våren. Några få bofinkar stannar kvar under vintern. Föda: På somrarna insekter, som också ungarna matas med.

Hur många ungar får en bofink?

Bo: Skålformat bo av gräs strån och mossa, väl kamouflerat med lavar. Ägg: En till två kullar med 4-5, ljusbruna eller blåaktigt vita ägg, med mörkbruna utflytande fläckar.

Hur länge ruvar en bofink?

Fågelungar – från ägg till utflugna
ArtVetenskapligt namnRuvningstid, dygn
GråsparvPasser domesticus12-14
PilfinkPasser montanus12-14
BofinkFringilla coelebs11-13
GulsparvEmberiza citrinella12-14

När kommer bofinken till Dalarna?

Bofinken kommer till våra trakter i slutet av mars och början av april.

När kommer bofinken till Norrland?

Bofinken är tillsammans med lövsångaren Sveriges vanligaste fågel. Den är huvudsakligen en flyttfågel som anländer i mars-april och flyttar i sept-nov.

Hur många bofinkar?

Tillsammans med lövsångaren är bofinken Sveriges vanligaste fågelart. Antalet par i Sverige uppskattas till cirka 10 miljoner.

Hur lång är bofinken?

14-16 cm. Dubbla och vita vingband, vita yttterkanter på stjärten samt grågrön övergump. Hanen har blågrå hjässa och nacke, brunrött bröst och ansikte samt samt brun rygg.

När kommer sädesärlan till Dalarna?

Sädesärlan tillhör en av våra punktligaste flyttfåglar på våren och brukar komma till Mälardalen den 10 april. Förr i tiden när man såg en sädesärla för första gången på året gällde det att tänka sig för.

Relaterade inlägg: