Vad gör man på BVC?

Innehållsförteckning

Vad gör man på BVC?

Vad gör man på BVC?

BVC får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer från att hen är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. Du som förälder får stöd och råd om barnets hälsa och utveckling. Besöken sker hemma och på BVC. Besöken är frivilliga.

Måste man gå till BVC?

Både BVC och vaccinering är frivilligt, även möjligheten att föda på sjukhus liksom att sätta sina barn i förskola.

Vad gör man på Femårskontroll?

Vaccinationer

  • Följ upp om barnet fått vaccination enligt det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
  • Dos 4 Fyrvalent vaccin mot Difteri, Tetanus, Pertussis och Polio.
  • Före varje vaccination bedöm om det finns kontraindikation för vaccination.

Hur ofta gör BVC hembesök?

Hembesöken bör ske med regelbundenhet, ofta inledningsvis en eller flera gånger per månad. Besöken ska alltid vara avtalade i förväg.

Hur länge ringer man BVC?

Mellan två och sex månaders ålder besöker de flesta föräldrar BVC ungefär en gång i månaden och sedan varannan månad. Därefter kallas barn till undersökning vid 18 månaders ålder, 3 år, 4 år och 5 år. Sedan börjar barnet skolan och då tar elevhälsan (skolhälsovården) över BVC:s uppgifter.

Var kan man göra en hälsokontroll?

Kontakta en vårdcentral om du inte har kontrollerat blodtryck, blodsocker eller blodfetter någon gång. Vissa apotek har också börjat med sådana kontroller.

Hur ofta BVC första året?

När ni är hemma igen, ring till den BVC ni valt att gå på och boka in ett besök. ca 2–4 gånger i månaden den första tiden till ca 1 gång varannan månad fram till att barnet är ett år. När du kommit hem med ditt barn har förlossningsavdelningen fortfarande det medicinska ansvaret för dig och ditt barn.

Hur har barnhälsovården vuxit fram?

Den svenska barnhälsovården har sitt ursprung från en rörelse ”Goutte de Lait”, som kom till Sverige i slutet av 1800-talet från Frankrike. Verksamheten fick namnet ”Mjölkdroppar” och skulle ge råd och hjälpa mödrarna med uppfödningen av deras späd- barn.

Relaterade inlägg: