Vilka behandlingsalternativ används vid typ 2 diabetes?

Innehållsförteckning

Vilka behandlingsalternativ används vid typ 2 diabetes?

Vilka behandlingsalternativ används vid typ 2 diabetes?

Ibland behövs också insulin.

  • Metformin. Metformin ökar cellernas känslighet för insulin. ...
  • Inkretiner. Det finns två olika typer av läkemedel som ingår i gruppen inkretiner, GLP-1-analoger och DPP4-hämmare. ...
  • Hämmare av SGLT2. ...
  • Sulfonureider. ...
  • Glitinider. ...
  • Glitazoner. ...
  • Alfa-glukosidashämmare. ...
  • Insulin.

Vad händer i kroppen vid typ 2 diabetes?

Vid typ 2-diabetes är det svårt för kroppen att hålla blodsockernivån i blodet tillräckligt låg. Symptomen till diabetes typ 2 kommer ofta smygande och kan därför vara mycket svåra att märka. Det finns mycket du själv kan göra för sänka blodsockervärdet, men ibland behöver du hjälp av läkemedel.

Är Ozempic insulin?

Den aktiva substansen i Ozempic, semaglutid, är en så kallad GLP-1-receptoragonist. Den verkar på samma sätt som GLP-1 (ett hormon som produceras i tarmarna) genom att öka den mängd insulin som bukspottkörteln frisätter som svar på intag av mat. Detta bidrar till att hålla blodsockret under kontroll.

När ger man Mixinsulin?

Mixinsulin ges till frukost och middag och har fördelen att kunna ges i direkt anslutning till måltid. Ofta ges mix-insulin till frukost och middag. I vissa fall behöver patienten senare även mix-insulin till lunch, dvs i det läget till samtliga 3 måltider.

Hur påverkas blodsockret efter 45 minuters rask promenad?

Blodsockret förbättras eftersom regelbunden fysisk aktivitet ökar upptaget av glukos i muskelcellerna. På lång sikt ökar insulinkänsligheten och insulinresistensen minskar.

Relaterade inlägg: