Vad gör försvarsutskottet?

Innehållsförteckning

Vad gör försvarsutskottet?

Vad gör försvarsutskottet?

Utskottet bereder ärenden om den militära och – i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredning – den civila delen av totalförsvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret. Utskottet bereder även ärenden om fredsräddningstjänst och kustbevakning.

Vilken roll har utskotten i riksdagen?

Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder besluten. När ett utskott presenterat sitt förslag till beslut ska alla riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget. I varje utskott sitter det 17 ledamöter.

Vad finns det för utskott?

Alla utskott och EU-nämnden

  • Arbetsmarknadsutskottet.
  • Civilutskottet.
  • Finansutskottet.
  • Försvarsutskottet.
  • Justitieutskottet.
  • Konstitutionsutskottet.
  • Kulturutskottet.
  • Miljö- och jordbruksutskottet.

Vilka sitter i justitieutskottet?

Lista över utskottets ordförande
NamnÄmbetsperiodPolitisk tillhörighet
Morgan Johansson2010–2014Socialdemokraterna
Beatrice Ask2014–2017Moderaterna
Tomas Tobé2017–2018Moderaterna
Fredrik Lundh Sammeli2018–Socialdemokraterna

Vilken funktion har tjänstemännen i ett utskott?

Varje utskott har ett kansli med tjänstemän som hjälper ledamöterna att skriva de förslag till beslut som riksdagen sedan ska besluta om, så kallade utskottsbetänkanden. Tjänstemännen hjälper också till med att skriva utlåtanden över olika EU-dokument som sedan debatteras och beslutas i kammaren.

Vilka uppgifter har talmannen i riksdagen?

Talmannen leder riksdagens arbete i samråd med gruppledarna och med stöd av Riksdagsförvaltningen. En viktig uppgift för talmannen är att leda förhandlingarna vid ett regeringsskifte och lägga fram förslag till ny statsminister.

Får riksdagen ta ställning till?

Att regeringen måste ha stöd av tillräckligt många ledamöter i riksdagen kallas parlamentarism. I grundlagen står det att regeringen styr riket. Det gör den genom att lägga fram förslag, så kallade propositioner, som riksdagen sedan ska ta ställning till.

Relaterade inlägg: