När ska man vända sig till BUP?

Innehållsförteckning

När ska man vända sig till BUP?

När ska man vända sig till BUP?

Kontakta bup om du är mycket orolig för hur barnet mår. Det kan till exempel vara att besvären är så stora att barnet inte längre fungerar i vardagen hemma, i skolan och med kompisar. Det kan också vara om barnet inte har blivit bättre efter kontakt med till exempel elevhälsan eller vårdcentralen.

Hur går det till på BUP?

Oftast tar en utredning flera veckor och omfattar flera möten. När du gör en utredning hos BUP pratar vi om hur saker och ting fungerar för dig bland kompisar, i skolan och hemma. Du kommer också jobba med en del praktiska uppgifter och få svara på frågor, till exempel genom att rita och berätta.

Vad händer på BUP akuten?

Att komma till BUP Akuten När en ung person kommer till oss ger vi i första hand krisbehandling och stöd. Vi gör också en psykiatrisk bedömning av personens tillstånd och gör en bedömning av det akuta vårdbehovet.

När ska jag söka hjälp?

Om du mår psykiskt dåligt

  • Livet går upp och ner. Om det är akut. ...
  • Prata med någon om hur du mår. Om de dåliga dagarna blir fler än de bra dagarna kan det vara dags att prata med någon och kanske söka hjälp. ...
  • Om du mår mycket dåligt. ...
  • Länkar till stöd. ...
  • Stöd till barn och unga. ...
  • Stöd om någon har självmordstankar.

Vilka får gå till BUP?

Bup är till för dig som mår psykiskt dåligt. ... På bup kan du till exempel hjälp om du har svår ångest, skadar dig själv eller har en depression. Bup är till för dig som är under 18 år och behöver mer hjälp än du kan på en ungdomsmottagning, vårdcentral eller elevhälsan.

Vad gör en sjuksköterska på BUP?

Du kommer självständigt och i teamet arbeta med medicinuppföljningar, triagering, föräldrautbildning, föräldrastöd och vårdplanering för de barn och unga som söker sig till oss. Sökorsak kan vara ångest, nedstämdhet eller beteendeproblematik. Fokus kommer att ligga på hälsa och hälsobefrämjande insatser.

Relaterade inlägg: