Vad göra med målarfärg?

Innehållsförteckning

Vad göra med målarfärg?

Vad göra med målarfärg?

Rester av målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel och liknande, men även sprayflaskor och nagellack, ska lämnas in på miljöstation eller återvinningscentral. Förpackningar med färgrester, även intorkade, lämnas också där. Det gäller även om färgen är vattenlöslig.

Vad gör man med lacknafta?

Färgresterna som blir kvar i burken lämnar du till en bemannad återvinningscentral.

Vad gör man med penslar?

Skölj penseln i en burk med penseltvätt eller vatten beroende på typ av färg. Torka ur penseln igen och smörj in den med såpa innan du rengör den under rinnande vatten. Lämna penseltvätt eller tvättvatten i en burk märkt ”penseltvätt” på en återvinningscentral.

Vart häller man ut målartvätt?

Lämna burken med tvättvatten eller lösningsmedel som farligt avfall till en återvinningscentral. Märk burken med innehåll.

Var slänger man tomma färgburkar?

Tomma färgburkar/hinkar av metall (sorteras som metallförpackning på en återvinningsstation eller som metall på en återvinningscentral), tomma färgburkar/hinkar av plast (sorteras som plastförpackning på en återvinningsstation eller som brännbart på en återvinningscentral), gamla penslar och trasor (sorteras som ...

Vad händer med färg i avloppet?

Nej, vattenbaserade färger innehåller även farliga metaller och ämnen som påverkar avloppet negativt. Överblivna färgskvättar kan lämnas till vissa färgbutiker, annars ska de lämnas till en återvinningcentral. Färgen får inte hällas ut i avloppet!

Kan en trasa med lacknafta självantända?

Lacknafta självantänder inte trasor. Det är vissa träoljor, speciellt linolja som självantänder i trasor. Inga problem att rengöra fönsterbleck och karmar med lacknafta. Arbeta inte in det för hårt bara.

Vad är farligt med lacknafta?

Hudkontakt med lacknafta som vätska kan medföra avfettning, hudirritation och kontakteksem (1). Lukttröskel för lacknafta uppges vara cirka 1 ppm (5 mg/m3)(2). Lacknafta med innehåll av > 0,1 % bensen ska klassificeras som cancerframkallande.

Vad gör man med penslar efter målning?

Vattenbaserad färg - lägg penseln i en burk med vatten Torka sedan av penseln med ren trasa och förvara till nästa användning. Behåll kärlet du blötlagt i, låt färgresterna sjunka till botten och häll av det klara vattnet. Färgresterna som blir kvar i burken lämnar du till en bemannad återvinningscentral.

Hur får man bort oljefärg från penslar?

Torka bort färgen på penseln. Doppa den därefter i Beckers Penseltvätt tills den blir ren, skölj sedan i vatten innan du låter penseln torka. Om du är noggrann med rengöringen får du en pensel du kan ha stor nytta av länge. Har du en pensel som torkat kan du prova låta den stå i penseltvätt under ett dygn.

Relaterade inlägg: