Vad är viktigt vid kapillär provtagning för Glukosanalys?

Vad är viktigt vid kapillär provtagning för Glukosanalys?

Vad är viktigt vid kapillär provtagning för Glukosanalys?

Kapillärprov används framför allt vid olika typer av patientnära tester där små blodvolymer behövs, till exempel för glukosanalys. Kapillärprovtagning medför större mätosäkerhet än venprovtagning eftersom den leder till varierande grad av hemolys och viss tillblandning av vävnadsvätska [1].

Vilka fingrar är lämpliga för Kapillärprovtagning?

Kapillärprov kan tas från:

 • laterala ytan av fingertopparna, vanligen ring- eller långfingret. Vid sidan av fingerblomman är blodflödet bäst och smärtan minst. Stick aldrig i tumme eller lillfinger.
 • laterala eller mediala delen av hälens fotsula (barn under 1 år).
 • öronsnibben.

När bör Kapillärprovtagning i fingrarna undvikas?

Kapillär provtagning bör undvikas på patienter där risk för blodsmitta angivits. Välj om möjligt lång- eller ringfingret. Pekfingret behövs för pincettgreppet och har dessutom ofta tjockare hud och kan vara känsligare.

Vilka blodprov kan tas Kapillärt?

Kapillära blodprov tas istället för venösa blodprov bland annat när provsvaret behövs fort, eller när venprovtagning av någon anledning inte är möjlig. Kapillärprov används bland annat för analys av blodsockernivå och hemoglobinnivå, men även för mätning av glykosylerat hemoglobin, blodfetter, och C-reaktivt protein.

Vad kan du göra för att minska risken för hemolys vid venös provtagning?

För att minska risken för hemolys vid venprovtagning:

 1. Låt huden lufttorka innan provtagningen påbörjas.
 2. Anpassa kanyl efter kärlstorlek. ...
 3. Undvik provtagning via venflon. ...
 4. Om röret fylls fort (skummar i röret) - ändra rörets lutning så att strålen träffar rörväggen.

Vad är Slaskrör?

Vid provtagning med vingkanyl med slang (butterfly) tas alltid slaskrör för att korrekt blodvolym ska erhållas. ... Viktigt är att vid provtagning för koagulationsprover (blå propp) med vingkanyl med slang tas ett blått rör som slaskrör. VIKTIGT! Alla rör med tillsats skall omedelbart vändas minst 10 gånger för blandning.

Vart är det vanligast att ta Kapillära blodprover?

Olika sätt att ta blodprov Det finns flera sätt att ta blodprov, där de vanligaste är ett stick i armvecket eller i fingret. Kapillärprov är ett snabbt stick i ett finger där några få droppar blod räcker för en första analys. Genom ett kapillärprov går det att få ett snabbt provsvar på ditt blodprov.

Vart skall man undvika att sticka?

Undvik venpunktion i:

 1. Arm på den sida av kroppen där mastektomi har gjorts eftersom operationen kan ha förorsakat lymfstas som påverkar blodets sammansättning. ...
 2. Områden med ödem, hematom eller många ärr.
 3. AV-Fistel, läs mer i Vårdhandbokens texter om Dialys, hemodialys, AV-Fistel.

Hur mäter man blodsocker på en blodprovstagare?

 • På remsan appliceras en liten droppe blod och inom några sekunder kan blodsockervärdet läsas av. En blodprovstagare används för att göra hål i huden så att en liten droppe blod kan klämmas ut. Med en nyare blodsockermätare är det möjligt att mäta sitt blodsocker ungefär var 5: e minut över 3 dagar.

Varför blir det för lågt blodsocker?

 • Vid för lågt blodsocker blir det bränslebrist i kroppens olika organ. Effekten blir att du känner dig knäsvag och darrig, ofta upplever du även en frusenhet. Eftersom hjärnan är helt beroende av socker som bränsle får du symtom som påverkar medvetandet och psyket. Du kan bli yr, aggressiv eller förvirrad och omtöcknad.

Hur länge är det möjligt att mäta blodsockret under dygnet?

 • Med en nyare blodsockermätare är det möjligt att mäta sitt blodsocker ungefär var 5: e minut över 3 dagar. Apparaten mäter blodsockret genom en liten nål som placerats under huden på nedre delen av magen. Metoden används huvudsakligen för patienter med insulinbehandlad diabetes, där man vill se hur blodsockret förändras under dygnet.

Hur ofta känner man obehag vid Blodsockerfall?

 • Det är individuellt vid vilken blodsockernivå som man börjar uppleva symtom. Någon känner obehag i kroppen redan vid blodsocker kring 4 millimol per liter (mmol/l) medan andra kanske börjar få känningar först ner mot 2 mmol/l. Det är viktigt att en person som har diabetes är medveten om risken för blodsockerfall och hur det känns.

Relaterade inlägg: