Vad gör du om någon får ett akut astmaanfall?

Innehållsförteckning

Vad gör du om någon får ett akut astmaanfall?

Vad gör du om någon får ett akut astmaanfall?

Ring 112. Om anfallet inte går över på några minuter. Om mediciner inte hjälper. Om personen inte har några mediciner med sig.

Vad kan du som undersköterska göra om en person får ett astmaanfall?

Men om du - eller någon i din närhet - ändå skulle drabbas är det viktigt att hålla sig så lugn som möjligt och inte panik. Använd i första hand din snabbverkande luftrörsvidgande medicin och dra dig inte för att be andra om hjälp. Lossa eventuellt på åtsittande kläder och drick vatten om du är törstig.

Vad utlöser ett astmaanfall?

Astmaanfall kan utlösas av allergener, men också av så kallade irritanter som finns i miljön. Det är ämnen som irriterar luftrören som exempelvis tobaksrök, bilavgaser och starka dofter. Ansträngning och kyla kan också bidra till ett astmaanfall.

Hur behandlas astmaanfall?

BEHANDLING AV AKUT ASTMA HOS VUXNA

  • Syrgas: ...
  • Inhalation av beta2-stimulerare. ...
  • Om inhalation ges via nebulisator: ...
  • Om patienten av någon anledning inte kan inhalera, ges beta2-stimulerare parenteralt: ...
  • Steroider: Vid lindrig attack ökas inhalationssteroiden 4 ggr. ...
  • Ev teofyllin vid svårare anfall:

Vad händer om man inte tar astmamedicin?

Att strunta i medicineringen kan nämligen leda till att inflammationen på lång sikt förvärras. Om du är gravid eller ammar är det extra viktigt att du följer läkarens rekommendationer och tar din astmamedicin regelbundet.

Hur får man diagnosen astma?

Misstanke om astma baseras på patientens symtom. När läkaren lyssnar på patientens lungor, kan han eller hon upptäcka pipande ljud som tyder på astma. De undersökningar som görs varierar beroende på patientens ålder. Vid behov görs flera olika blåstester innan astmadiagnosen säkerställs.

Varför får man Ansträngningsastma?

Ansträngningsastma innebär att du får besvär av din astma när du anstränger dig fysiskt, till exempel när du tränar. När du rör dig mycket andas du snabbare och genom munnen, det kan leda till att luftrören blir irriterade och drar ihop sig. Då kan du bli hostig och svårt att andas.

Kan man plötsligt få astma?

Astma är ärftligt - men i dag drabbas fler av astma av andra orsaker än just ärftlighet. Personer som har allergi mot exempelvis pollen, pälsdjur eller kvalster löper större risk att få astma jämfört med dem som inte är allergiska. Icke-allergisk astma orsakas av något eller några ämnen som irriterar luftvägarna.

Hur behandlas svår astma?

Svår astma Det kan bli fråga om 1–2 långvarigt verkande luftrörsvidgande läkemedel med olika verkningsmekanismer, antileukotriener i tablettform och ibland teofyllin. I vissa fall kan specialistläkaren inleda långvarigare behandling med kortison som tas via munnen.

Vad är symtom på astma?

  • Symtom. Astma kännetecknas av återkommande perioder av hosta, väsande eller pipande andning, tryckkänsla över bröstet och svårigheter att andas. Vid ett anfall drabbas många av djup ångest. Anfallen kan pågå länge. Hostan vid ett astmaanfall kan vara torr, men oftast hostas ett segt slem upp.

Vad kan astma bero på?

  • Astma beror på en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Inflammationen gör bland annat att luftrören är extra känsliga. Kall luft, starka dofter och rök är exempel på sådant som kan ge astmabesvär. Även till exempel stress, fysisk ansträngning och luftvägsinfektioner kan göra att du får mer astmabesvär.

Hur ofta hostas en astmaanfall?

  • Hostan vid ett astmaanfall kan vara torr, men oftast hostas ett segt slem upp. Anfallen kan vara från några minuter upp till flera timmar, men de kan också pågå längre, status astmaticus . Personer med astma har ofta besvär nattetid eller under tidiga morgontimmar, speciellt under perioder då astman är på väg att försämras.

Relaterade inlägg: