Vad händer om man blir förgiftad?

Innehållsförteckning

Vad händer om man blir förgiftad?

Vad händer om man blir förgiftad?

Viktigt. En person med andningsbesvär, tilltagande slöhet, medvetslöshet eller kramper ska omedelbart till sjukhus. Ring 112 för ambulans. En medvetslös person läggs i stabilt sidoläge (se bild nedan) så att tungan eller kräkning inte täpper till svalget och orsakar kvävning.

Hur blir man förgiftad?

Matförgiftningar beror på att man ätit mat som innehåller bakterier, parasiter, virus eller gifter. Vanliga symtom är diarréer, kräkningar, illamående, magsmärtor eller feber. Man kan bli matförgiftad både av mat på en restaurang och mat som man tillagat själv.

Hur känns det att bli förgiftad?

Vid alla former av förgiftning ska du alltid ringa 112 för ambulans vid följande symtom: Tilltagande slöhet. Medveteslösenhet. Kramper.

Vilka är riskerna för att drabbas av förgiftning?

Såväl olycksfall som avsiktliga förgiftningar förekommer, och beskrivs under Förgiftningar - vuxna. Äldre personer är dessutom utsatta för särskilda förgiftningsrisker relaterade till åldrandet. Orsaker till detta kan vara sämre minne, nedsatt syn, demenssjukdomar samt försämrad njur- och leverfunktion.

Kan man dö av råttgift?

- En mycket liten dos är dödlig, men med dagens moderna intensivvård kan man överleva om diagnosen ställs tidigt. Det räcker med att vi intravenöst får i oss endast ett nanogram, för att det ska vara dödligt. Vid inandning räcker det med tre nanogram.

Hur snabbt blir man förgiftad?

Vid matförgiftning brukar besvären komma snabbt, ofta inom någon eller några timmar. I vissa fall kan inkubationstiden vid matförgiftning vara längre – ibland tar det flera dagar innan du blir sjuk. De vanligaste symptomen är diarré, illamående och kräkningar.

Kan man dö av förgiftning?

I Sverige dör omkring 1100 personer per år på grund av förgiftning, av dessa tillkommer ett antal missbruksrelaterande dödsfall. De flesta dödsfall som kan kopplas till akut förgiftning dör utanför sjukhusets väggar. Överlevnaden ökar om man tar sig till sjukhus och där är det endast 0,5% som avlider.

Vad menas med toxiska skador?

Ett exempel är träsprit eller metanol, som i sig inte är giftigt, men som metaboliseras till giftig formaldehyd och myrsyra i levern. Vissa läkemedel blir toxiska vid omvandling i levern. Ett exempel är paracetamol, som förekommer i värktabletter. Vid överdoser bildar paracetamol en giftig metabolit som skadar levern.

Är det farligt att andas in råttgift?

Symtomen beror på var blödningen är lokaliserad och hur stor den är. Det kan bli allt ifrån blåmärken och beskedliga blödningar från slemhinnor i nos, munhåla och svalg, blod i avföring och urin till massiva blödningar i inre organ. Tillståndet kan bli livshotande.

Relaterade inlägg: