Vad gäller om trafikljusen vid ett övergångsställe är släckta?

Innehållsförteckning

Vad gäller om trafikljusen vid ett övergångsställe är släckta?

Vad gäller om trafikljusen vid ett övergångsställe är släckta?

Övergångsställe är bevakat, om trafiken regleras med trafiksignaler eller av polisman. I annat fall är det obevakat. Ett övergångsställe är obevakat även om trafiksignaler finns men är släckta eller visar enbart blinkande gult ljus. ... Gångsignaler har två ljusöppningar, en för rött och en för grönt ljus.

Vad gäller vid avstängda trafikljus?

När ljuset inte fungerar Blinkande gult betyder att trafiksignalerna är ur funktion och trafikanterna måste vidta extra försiktighet. Trafikreglerna i korsningen är då samma som om trafiksignaler hade saknats helt. Om det finns ett vägmärke, som Väjningsplikt eller Stopp, i korsningen så gäller detta.

Relaterade inlägg: