Vad gör du om den du vårdar inte vill ta sina läkemedel i första hand det finns flera rätta svar?

Innehållsförteckning

Vad gör du om den du vårdar inte vill ta sina läkemedel i första hand det finns flera rätta svar?

Vad gör du om den du vårdar inte vill ta sina läkemedel i första hand det finns flera rätta svar?

Har personen svårt att svälja kan det vara bra att ge något trögflytande. Om den enskilda inte vill ta sitt läkemedel dokumentera detta i Safe-Doc och meddela sjuksköterska. Krossa aldrig läkemedel utan att du först pratat med sjuksköterskan. Många läkemedel får inte krossas.

Vad kontrollerar du på Ordinationshandlingen Läkemedelslistan innan du ger läkemedel?

Innan du signerar, kontrollera att patienten har svalt läkemedlen. På ordinationshandlingen/läkemedelslistan står patientens namn och födelsenummer, vilka mediciner patienten ska ha och vilken läkare som ordinerat medicinen. Om något är oklart kontakta sjuksköterska.

Vad ska man tänka på när man ger medicin?

Delegering av läkemedel: Vid all läkemedelshantering är handhygienen mycket viktig och basala hygienrutiner gäller. Ta därför för vana att tvätta händerna noggrant både före och efter det att du hanterat läkemedel. Alla läkemedel ska förvaras inlåsta i särskilt skåp så att obehöriga inte kan komma åt dem.

Kan man ta flera Alvedon?

Ta aldrig mer Alvedon än vad som står under doseringsanvisningen. Högre doser än de rekommenderade ger inte bättre smärtlindring utan medför istället risk för mycket allvarlig leverskada. Symtomen på leverskada kommer normalt först efter ett par dagar.

Relaterade inlägg: