Vad räknas som demonstration?

Innehållsförteckning

Vad räknas som demonstration?

Vad räknas som demonstration?

Det innebär bland annat att var och en får uttrycka sina åsikter och närvara vid allmänna sammankomster. Det innebär också att du får anordna och delta i demonstrationer på offentliga platser.

Vilka evenemang omfattas av ordningslagen?

Enligt ordningslagen räknas bland annat följande som offentlig tillställning:

  • tävlingar och uppvisningar i sport och idrott.
  • danstillställningar.
  • tivolinöjen.
  • marknader och mässor.
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster.

Vad räknas som allmän sammankomst?

sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet, föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning, ... andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Vad räknas som privat sammankomst?

En privat sammankomst är sammankomster var huvudsyfte är det sociala umgänget. Det kan bland annat handla om fester med anledning av högtider som till exempel studentfester, födelsedagskalas, bröllopsfester, dop- och begravningsfikor. Även middagar är exempel på privata sammankomster.

Vad gör man när man demonstrerar?

Detta kan innebära att protestera mot något eller kräva någon konkret förändring. Det är vanligt att demonstrationer marscherar från en samlingsplats till en annan plats i form av ett demonstrationståg, och att man lyssnar på tal vid någon av dessa platser. Ofta bärs plakat och/eller banderoller.

Varför infördes demonstrationsfriheten?

Mötesfriheten kom till som ett resultat av den svenska arbetarrörelsens långa kamp för demokrati. Under arbetarrörelsens och kvinnorörelsens framväxt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet tilläts varken kvinnor eller arbetare att mötas på offentlig plats och demonstrationsrätten var starkt begränsad.

Relaterade inlägg: