Vilka krav ställs på naturläkemedel?

Innehållsförteckning

Vilka krav ställs på naturläkemedel?

Vilka krav ställs på naturläkemedel?

För att Läkemedelsverket ska godkänna en produkt som ett naturläkemedel måste det uppfylla de grundläggande kraven som gäller för läkemedel, det vill säga att de ska vara säkra och hålla god kvalitet. Det ställs även krav på den aktiva beståndsdelen och att produkten ska fungera för egenvård.

Kan du alltid ge receptfria läkemedel eller naturläkemedel om den du vårdar ber om det?

Naturläkemedel och receptfria läkemedel Sjuksköterskan måste alltid informereras om den enskilda tar naturläkemedel eller receptfria läkemedel. Detta för att de kan vara olämpliga att tas tillsammans med övriga läkemedel.

Vad gör du om något av de läkemedel du ska ge saknas?

När den ordinerande läkaren bedömer att patienten inte längre klarar läkemedelshanteringen själv, kan ansvaret överlåtas till ansvarig sjuksköterska. Bedömningen ska göras i samråd med patienten. Beslut, datum, namn på ordinatören samt ansvarsfördelningen ska dokumenteras i patientjournalen.

Hur ser tabletter ut som du i princip alltid kan dela eller krossa?

Skåran betyder inte alltid att du kan dela Vissa tabletter har en skåra för att den enklare ska kunna identifieras. Ibland finns skåran där för att den ska underlätta sväljning. För att vara på säkra sidan, kan du i Fass kontrollera om tabletten går att dela eller om kapseln går att öppna.

Relaterade inlägg: