Hur undviker du att göra fel i samband med läkemedelshantering?

Innehållsförteckning

Hur undviker du att göra fel i samband med läkemedelshantering?

Hur undviker du att göra fel i samband med läkemedelshantering?

Nio exempel på metoder som sjuksköterskan kan använda för att göra läkemedelshanteringen säker är: rutiner för spädning och dosering, datorsystem som uppmärksammar fel, ta hjälp av farmaceuter i arbetet, ta bort irrelevanta läkemedel, förvara högriskläkemedel inlåsta för att förhindra förväxling, dubbelkontroll vid ...

Relaterade inlägg: