I vilken ordning ska provrören tas?

Innehållsförteckning

I vilken ordning ska provrören tas?

I vilken ordning ska provrören tas?

Venprovtagning
Ordningsföljd för vakuumrörEfter centrifugering
Eventuell Blododling tas först
1Citratrör för koagulationsprover (blå propp)Plasma
2Rör utan tillsats (röd propp)Serum
3Rör med tillsats av trombin (orange propp)Serum

Vilka prover kan man ta Kapillärt?

Kapillära blodprov tas istället för venösa blodprov bland annat när provsvaret behövs fort, eller när venprovtagning av någon anledning inte är möjlig. Kapillärprov används bland annat för analys av blodsockernivå och hemoglobinnivå, men även för mätning av glykosylerat hemoglobin, blodfetter, och C-reaktivt protein.

Vad är Kapillärt blodprov?

Stick i fingret – kapillärt blodprov Det kallas för ett kapillärt blodprov om blodprovet tas genom ett stick i fingret. Vårdpersonalen som tar provet samlar då upp blod från mycket små blodkärl som finns i huden. Dessa blodkärl kallas för kapillärer. Du lämnar upp till en milliliter blod vid ett blodprov från fingret.

Relaterade inlägg: