Vad gör du om 5 år?

Innehållsförteckning

Vad gör du om 5 år?

Vad gör du om 5 år?

Viktigt att vilja jobba hos företaget länge Du som ombeds beskriva ditt yrkesliv de kommande fem åren bör vara tydlig med hur du vill utvecklas inom organisationen. Således ska du inte lägga energi på att prata kring dina egna sidoprojekt eller eventuella tveksamheter kring tjänsten.

Vart ser du dig om 5 år svar?

Vart ser du dig själv om fem år?” är en vanlig fråga som rekryteraren vill ha svar på under jobbintervjun. ... Något som är viktigt att komma ihåg är att du faktiskt kan svara ärligt och fortfarande säga vad rekryteraren vill höra.

Vad har du för målsättning Var ser du dig själv om fem år?

Vissa tycker att det är en lätt fråga att svara på, medan andra behöver fundera lite. Du kan först och främst utgå från att intervjuaren förväntar sig att du ska sätta frågan i relation till själva tjänsten du söker och vilka utvecklingsmöjligheter du ser för dig själv i din profession.

Vad lockar dig med tjänsten?

Motivation är viktigt i jobbsökande. Dels för din del – att du får ett jobb som motiverar dig och som matchar dina ambitioner, intressen och personlighet. Men också för arbetsgivaren, som i rekryteringsprocessen vill ta reda på om det som motiverar dig matchar deras erbjudande.

Hur skulle en kollega beskriva dig som person?

Hur tror du att dina arbetskamrater skulle beskriva dig som person? Har du ett arbete kan du alltid be någon kollega beskriva dig som person. Är du arbetslös kan du försöka erinra dig saker som du fick höra av dina före detta arbetskamrater. Det är en vanlig fråga och det kan löna sig att man är förberedd på den.

Relaterade inlägg: