Vad ingår i hemförsäkring mellan Länsförsäkringar?

Innehållsförteckning

Vad ingår i hemförsäkring mellan Länsförsäkringar?

Vad ingår i hemförsäkring mellan Länsförsäkringar?

Grundutbudet i alla våra hemförsäkringar omfattar egendomsskydd för dina saker om de blir stulna eller skadade genom brand, vatten eller i samband med inbrott. Dessutom ingår reseskydd (45 dagar), överfallsskydd, rättsskydd (om du hamnar i rättstvist) och ansvarsskydd (om du skulle bli krävd på skadestånd).

Vad ingår normalt i en hemförsäkring?

Grundskydd

  • Egendomsskydd vid skador och stöld. Egendomsskyddet i hemförsäkringen kan ge dig ersättning för dina saker om de skadas i en brand- eller vattenskada eller blir stulna. ...
  • Ersättning för merkostnader. ...
  • Reseskydd. ...
  • Rättsskydd. ...
  • Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) ...
  • Överfallsskydd. ...
  • ID-skydd ingår i de flesta hemförsäkringar.

Relaterade inlägg: