Får SL skattepengar?

Innehållsförteckning

Får SL skattepengar?

Får SL skattepengar?

SL finansieras förutom av biljettavgifterna till ungefär hälften med så kallat aktieägartillskott i form av skattemedel. Ju mer SL kostar, desto mer skatt krävs och desto högre riskerar biljettpriset att bli. Företaget ägs av skattebetalarna.

Kan man deklarera månadskort?

Avståndet mellan din bostad och din arbetsplats måste vara minst två kilometer. Du får göra avdrag för utgiften för det billigaste färdsättet. Du kan inte få avdrag för årskort som köpts i förskott för att användas året efter. Du får i stället göra avdrag nästa år, det vill säga för året då du har använt kortet.

Får man dra av busskort?

Avdrag - Resor till och från arbetet Om du reser till och från ditt arbete med kollektivtrafik kan du få avdrag om avståndet mellan din bostad och din arbetsplats är minst två kilometer. Du kan dock bara få avdrag för den del av dina utgifter som är högre än 11 000 kronor. Det gäller för inkomståret 20.

Relaterade inlägg: