Hur blir man adjunkt?

Innehållsförteckning

Hur blir man adjunkt?

Hur blir man adjunkt?

Vilken utbildning behövs för att jobba som universitetsadjunkt? I normalfallet krävs avlagd magisterexamen inom relevant ämne. Adjunkt som undervisar i en utbildning där beprövad erfarenhet anses väsentlig kan visad yrkesskicklighet vara ett särskilt skäl för att anställa trots avsaknad av magisterexamen.

När blir man adjunkt?

Adjunkter har vanligtvis en magisterexamen, dvs kandidatexamen + ett års påbyggnadsutbildning på magisterprogrammet, vilket sammanlagt motsvarar 4 års heltidsstudier på högskolenivå. Högskoleadjunkter vid yrkesinriktade utbildningar har i allmänhet lång yrkeserfarenhet inom det aktuella kunskapsområde.

Vad tjänar en professor i Uppsala?

Lönestatistik
MinimumMaximum
Professor
HumSam60 500113 000
MedFarm69 20097 500
TekNat68 200120 800

Hur mycket tjänar en universitetsadjunkt?

38 200 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur blir man adjungerad klinisk adjunkt?

Kraven för att anställas som adjungerad klinisk adjunkt är att vara sjuksköterska med magisterexamen i omvårdnad, ha handledarutbildning, relevant specialistutbildning och erfarenhet av handledning eller undervisning.

När blir man lektor?

En lektor. har under minst fyra års tjänstgöring som lärare i skolväsendet visat pedagogisk skicklighet (lärare som har undervisat på universitet eller högskola behöver inte uppfylla detta krav).

Relaterade inlägg: