Hur går 3D Printing till?

Innehållsförteckning

Hur går 3D Printing till?

Hur går 3D Printing till?

Hur fungerar en 3D-skrivare? De vanligaste 3D-skrivarna skapar ett objekt genom att lägga på material lager för lager. Det kallas för additiv tillverkning, alltså att man lägger till material. ... Andra tekniker som börjar bli populärt inom 3D-printing är optisk tillverkning.

Hur 3D printar man?

På ett mycket förenklat sätt kan man säga att en 3D-skrivare skapar ett objekt genom att lägga tunna lager av ett material ovanpå varandra, och på detta sätt byggs en tredimensionell form upp. Utskriften är baserad på en digital ritning eller form som också sätter måtten i alla riktningar, ofta skapad i CAD program.

Relaterade inlägg: