Vad är en agonist?

Innehållsförteckning

Vad är en agonist?

Vad är en agonist?

Inom farmakologin är en agonist ett läkemedel, eller annan substans, som binder till en receptor och stimulerar receptorns aktivitet. Detta till skillnad från antagonisten, som saknar effekt men blockerar receptorn och därmed stabiliserar det tillstånd denna var i när den band in.

Vad innebär Synergister?

Synergist kallas muskler som i båda ändar drar åtminstone delvis i samma skelettdelar, så att de kan sägas samarbeta. ... Muskler som har samma funktion och hjälps åt i sitt arbete kallas agonister eller synergister, medan muskler som motverkar varandra kallas antagonister.

Vad menas med antagonist i muskel sammanhang?

Antagonist (fysiologi)[redigera | redigera wikitext]

Vad är antagonistisk effekt?

Antagonist syftar inom farmakologin på ett läkemedel, eller annan substans, som verkar genom att binda till en receptor och därmed motverkar den fysiologiska (det vill säga i kroppen naturliga) agonistens verkan.

Vad menas med antagonisten?

Antagonisten är inom film- och litteraturvetenskap en person i motsats- eller konkurrensförhållande till den person eller den rollfigur som betraktas som huvudperson. ... Begreppet antagonism används även i diskursanalys, där konflikten mellan två synsätt eller förhållanden jämförs.

Vad betyder antagonisten?

Antagonist[redigera | redigera wikitext] Antagonist (narratologi) – en motståndare till ett verks huvudperson. Antagonist (farmakologi) – antagonister bland läkemedel. Antagonist (fysiologi) – en motverkande muskel eller muskelgrupp.

Vad är en antagonist?

Antagonisten är inom film- och litteraturvetenskap en person i motsats- eller konkurrensförhållande till den person eller den rollfigur som betraktas som huvudperson. ... Begreppet antagonism används även i diskursanalys, där konflikten mellan två synsätt eller förhållanden jämförs.

Vad är antagonist inom idrott?

Betyder ungefär motverkande. När det gäller rörelser i kroppen så kallar man den muskel som arbetar emot den rörelse som sker för antagonist. När vi tex böjer armbågen så arbetar triceps som antagonist för biceps.

Vad är antagonister träning?

För att en muskel alltid har en motpol. När en muskel arbetar, kontraherar, relaxerar dess motpolsmuskel, vilken också kallas antagonist. Ett exempel på detta är bicepsmuskeln, biceps brachii, och tricepsmuskeln, triceps brachii, i samma arm.

Relaterade inlägg: