Vad gör en IT koordinator?

Innehållsförteckning

Vad gör en IT koordinator?

Vad gör en IT koordinator?

Som IT-koordinator är du bolagets IT-specialist med huvudfokus att ge support och stöd till verksamhetenens användare i diverse IT-frågor.

Vad gör en administrativ avdelning?

Den administrativa avdelningen ansvarar för verksamhetsstyrning, ekonomisk planering och uppföljning samt personaladministration. Avdelningen ger stöd och kunskap till chefer och medarbetare i frågor om ekonomi, stödsystem och administrativa processer. ...

Vad för en samordnare?

Som samordnare planerar du insatserna och ser till att alla samarbetar. Om det handlar om att en person ska få hjälp via en resurs eller en annan instans, är det samordnaren som tar kontakt och ser till att det blir av. Du följer också upp arbetet som samordnats och säkerställer att alla har gjort det de ska.

Hur mycket tjänar en administrativ chef?

Lönen för en administrativ chef, med din erfarenhet, har tyngdpunkt på cirka 66 000 kronor med undre och övre kvartil på 53 000 respektive 78 500 kronor i månaden.

Hur blir man administrativ chef?

Helst ska man ha en akademisk examen, med samhällsvetenskaplig, juridisk, personalvetare, ekonomisk eller någon annan relevant inriktning, Många Administrativa chefer har en företagsekonomisk utbildning eftersom det ingår bokslut, bokföring och andra ekonomiska frågor i arbetsuppgifterna.

Vad tjänar en IT samordnare?

46 300 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en IT specialist?

Vilken lön har IT-utbildade? Akavias lönestatistik 2020 för IT-akademiker visar att medianlönen för nyexaminerade är 32 000 kr. Efter 6-10 år i yrket är medianlönen 44 550 kr och 16-20 år efter examen är medianlönen 51 000 kr.

Vad är administrativ personal?

En person som har administrativa arbetsuppgifter kan ha olika titlar. Två vanliga titlar är sekreterare eller administratör. En administratör kan ha en mängd olika arbetsuppgifter, men ofta är handlar arbetet om att ge service till exempelvis en chef på avdelningen eller till kunder.

Relaterade inlägg: