Hur får man mobbare att sluta?

Innehållsförteckning

Hur får man mobbare att sluta?

Hur får man mobbare att sluta?

Du kan behöva prata med någon för att förstå varför du mobbar. Då kan du hjälp med sånt som du mår dåligt över, och hjälp att sluta mobba. Du kan till exempel prata med någon du känner, skolsköterskan, skolkuratorn eller någon på en ungdomsmottagning.

Vad gör man om någon blir misshandlad?

Ring polisen eller någon person som du vet kan ge hjälp. Tala öppet vid ett lämpligt tillfälle om att det inte är personens fel att hen blir misshandlad. Ansvaret ligger alltid på den som misshandlar. Hen är inte heller ensam om att bli det.

Finns det någon typisk mobbare?

Tvärtom menar Olweus att mobbare har bättre självförtroende än andra men samtidigt är aggressiva och i avsaknad av empati och oftast har haft en dålig uppväxt med mycket våld i hemmet. Det typiska mobboffret är däremot icke-aggressivt, ängsligt och har dåligt självförtroende, enligt Olweus.

Hur får man barn att sluta mobba?

Kontakta skolan. Barnets lärare och rektor har en skyldighet att upprätta en handlingsplan för att så fort som möjligt ett slut på mobbningen och se till att både den mobbade och den som mobbar får den hjälp de behöver. Skolpsykolog bör också kopplas in.

Relaterade inlägg: