Vad kan man åka till akuten för?

Innehållsförteckning

Vad kan man åka till akuten för?

Vad kan man åka till akuten för?

Du ska alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd eller om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna besvär som du inte känner igen. Exempel på sådana besvär kan vara: Bröstsmärtor. Plötsliga talsvårigheter.

Hur fungerar det på akuten?

Vid akutmottagningen behandlas främst allvarliga trauma och tillstånd som uppkommit plötsligt, och vilkas behandling på grund av svår smärta eller letalitet inte kan fördröjas. På akutmottagningen prioriteras patienterna när de kommer in med triage och behandlas enligt LABC-konceptet.

Hur länge ska man behöva vänta på akuten?

Var tionde patient får vistas på akuten i sju timmar eller mer. Dessutom finns det stora skillnader beroende på vilket sjukhus som besöks, på vissa akutavdelningar är medianvistelsen fyra timmar medan det på andra bara är två timmar.

Relaterade inlägg: