Vad gör en redovisnings ekonom?

Innehållsförteckning

Vad gör en redovisnings ekonom?

Vad gör en redovisnings ekonom?

Som titeln antyder är det ditt jobb som ekonom att säkerställa att det finns en korrekt redovisning av ett företags eller organisations ekonomiska resultat. Det inkluderar inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska företeelser i företaget.

Hur är det att plugga till redovisningsekonom?

Vad innehåller en utbildning till redovisningsekonom på distans? Under utbildningen kommer du lära dig allt om bland annat bokföring, bokslut och redovisning. Du kommer att få en helhetsförståelse kring ett företags ekonomi och hur du analyserar och förstår olika resultatrapporter.

Vad kan man jobba med som redovisningsekonom?

En redovisningsekonom är specialiserad inom bokföring och ekonomisk redovisning och arbetar med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska händelser i företaget. Till exempel ser redovisningsekonomen till att arbetsgivaravgifter, skatter och moms redovisas och betalas in i rätt tid.

Vad gör en Redovisningsavdelning?

En ekonom som arbetar på en redovisningsbyrå kallas ofta för en redovisningskonsult. Redovisningsekonom jobbar på en ekonomiavdelning med redovisningsarbete. Redovisningskonsulter jobbar i eget företag eller på byrå med andra företags ekonomi.

Vad menas med junior redovisningskonsult?

Arbetsuppgifterna kan variera från att hjälpa en mindre organisation med delar av bokföringen eller avstämningar av konton till att helt sköta all löpande redovisning, göra årsbokslut, deklaration, årsredovisning, hantera skatteinbetalningar och upprätthålla kontakter med myndigheter.

Vad gör en ekonomi och redovisningsassistent?

Ekonomi- och redovisningsassistenter arbetar bland annat med löner, bokföring, bokslut, skatter och utbetalningar. Under utbildningen till ekonomi- och redovisningsassistent får kunskaper inom detta och får träna dig inom dessa områden. Inom yrket är det viktigt att vara noggrann och att ha en god serviceförmåga.

Hur mycket tjänar man på att vara ekonom?

Ingångslönerna är något högre inom privat sektor men skillnaderna mellan privat, kommunal och statlig sektor har minskat. 6-10 år efter examen är månadslönen (median) för en civilekonom/ekonom 44 300 kr och medianlönen 16-20 år efter examen är 51 300 kr. Lönerna är i regel högre inom privat sektor.

Relaterade inlägg: