Hur ska man värdera en aktie?

Innehållsförteckning

Hur ska man värdera en aktie?

Hur ska man värdera en aktie?

P/S-talet räknas fram genom aktiekursen dividerad med den senast rapporterade omsättningen per aktie på helårsbasis (price per sales). P/S-talet visar hur högt marknaden värderar bolagets omsättning. Ett lågt P/S-tal kan indikera att aktien är lågt värderad, då aktiekursen är låg i relation till omsättningen.

Vad är aktien värd?

Priset på en aktie är det totala bolagsvärdet dividerat med antal utestående aktier. Det är därför viktigt att förstå att en aktie som handlas till 10 kr inte innebär att bolaget är värt mindre än ett bolag vars aktier kostar 100 kr.

Hur räknar man ut värdet på en aktie?

P/E-talet är det vanligaste sättet att värdera aktier på. P/E står för Price/Earnings ratio. Du får fram talet genom att dividera priset på aktien (P) med vinst per aktie (E). Det värde du får fram visar hur många gånger årsvinsten du får betala för att köpa en aktie.

Hur räknar man ut börsvärdet?

Exempel på börsvärde Börsvärdet beräknas genom att multiplicera alla företagets utestående aktier med det aktuella aktiepriset. Om Apple har 6 miljarder utestående aktier som är värda 200 $ per aktie kommer Apples börsvärde vara 1,2 biljoner dollar.

Hur länge ska man ha en aktie?

Det är alltså inget krav på hur länge man ska äga en aktie. Eftersom det dröjer till den tredje bankdagen från handelsdagen innan du är införd som aktieägare måste du äga aktien vid slutet av stämmodagen för att få rätt till utdelning.

Relaterade inlägg: