Vad gör en överdomare?

Innehållsförteckning

Vad gör en överdomare?

Vad gör en överdomare?

Överdomaren är vanligen inte uppbunden till en specifik uppgift utan kan röra sig lite friare på tävlingsplatsen och kan på så sätt rycka in där tjänsterna bäst behövs. Överdomaren är den funktionär som har sista ordet i tvistiga frågor och överdomaren är fristående från tävlingsarrangören.

Vad gör en ringmaster?

RINGMASTER/FRAMHOPPNING Svara för att flödet av ryttare från och till framridning, framhoppning och vidare till tävlingsbanan flyter snabbt, i rätt startordning och friktionsfritt.

Vad är en funktionär?

Det du som funktionär gör är att bära ut de bommar, hinderstöd och infångare som banbyggaren vill använda. Banbyggaren talar om var de olika hindren ska vara och så ser funktionärerna till att ta fram och bygga upp hindren.

Vem gör vad på tävlingsplatsen?

Det är viktigt att tänka på när man ska arrangera en tävling och när man som ryttare kommer till en förening för att tävla. Tänk på att de människor som finns på tävlingsplatsen är där för att du ska kunna tävla, bete dig med förstånd! Det är alla frivilliga funktionärer som gör tävlingen möjlig!

Vad är relaterat avstånd?

Relaterade avstånd När två hinder står med tre till sex galoppsprång mellan varandra talar man om att avståndet mellan dem är relaterat.

Vad ska finnas med i ett Ryttarmeddelande?

Startlistorna innehåller startordning i de olika klasserna och där framgår också vilken häst/ponny man blivit tilldelad om man tävlar ridskolehäst/ponny. Vidare finns information om framridning och ungefärlig tidsåtgång i övrigt.

Vad står det i ett Ryttarmeddelande?

Ryttarmeddelande & startanmälan: Minst en vecka före tävlingen får alla som anmält sig ett meddelande till ryttare från arrangören med information om tävlingen, vägbeskrivning, antal startande med mera.

Vad ska finnas i ett Ryttarmeddelande?

Startlistorna innehåller startordning i de olika klasserna och där framgår också vilken häst/ponny man blivit tilldelad om man tävlar ridskolehäst/ponny. Vidare finns information om framridning och ungefärlig tidsåtgång i övrigt.

Hur långt mellan Cavalettibommar?

Att arbeta med cavaletti är nyttigt för alla typer av hästar. Hästen övar sin koordination, styrka och takt. Lägg ut bommar eller mindre stockar med 1-1,20 meters mellanrum och arbeta i trav över dem.

Relaterade inlägg: