Vad gör en enhetschef på sjukhus?

Innehållsförteckning

Vad gör en enhetschef på sjukhus?

Vad gör en enhetschef på sjukhus?

Högsta chef i företag utan chefshierarki inom hälso- och sjukvård. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Vad tjänar en avdelningschef på sjukhus?

50 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad är en enhetschef?

Som enhetschef har man ansvaret att tillgodose behovet gällande kompetens till projekt och utredningar både internt på de egna avdelningar och i vissa fall även till andra förvaltningar inom kommuner. Som enhetschef har man personalansvar för ett antal anställda.

Hur mycket tjänar en enhetschef?

Inom vissa statliga myndigheter kallas enhetschef för sektionschef. Enhetschefens roll är att se till att verksamheten bedrivs och innebär personalansvar för en grupp medarbetare. Medianlönen för en enhetschef är 61 400 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik.

Hur mycket tjänar en chef inom vården?

Enhetschefens roll är att se till att verksamheten bedrivs och innebär personalansvar för en grupp medarbetare. Medianlönen för en enhetschef är 61 400 kr i månaden, enligt Fackförbundet ST:s lönestatistik. En medianlön är den mittersta siffran i lönestatistiken för yrkesgruppen.

Hur mycket tjänar en avdelningschef?

Marknadslön för Butikschef (avdelningschef) Marknadslönen för butikschef (avdelningschef) ligger 2021 i olika intervall - mellan 27 000 och 34 000 kronor, mellan 33 000 och 38 000 per månad samt mellan 38 000 och 52 000 kronor.

Hur mycket tjänar en sektionschef?

Dela
MedellönMedianlönMedelålder
40.204 kr39.400 kr40 år

Relaterade inlägg: