Hur fungerar en bank bok?

Innehållsförteckning

Hur fungerar en bank bok?

Hur fungerar en bank bok?

Boken handlar om hur finanssystemet med bankerna i spetsen svindlar oss skattebetalare och hela stater. Till sin hjälp har de naiva och ryggradslösa politiker som inte har någon annan politik än bankernas.

Är en bank en institution?

I Sverige är en bank ett institut med tillstånd från regeringen (s.k. oktroj) att ta emot inlåning på konton från allmänheten, delta i Riksbankens clearing samt låna pengar av Riksbanken genom repotransaktioner och placera pengar på räntebärande konton hos Riksbanken.

Har banken rätt att kolla mitt konto?

En bankkund kan ge sitt uttryckliga samtycke till att banken lämnar ut viss upplysning till en utomstående. Bankkunden kan till exempel med en fullmakt lämna sitt samtycke för annan att få ta emot upplysning. Makar har inte någon absolut rätt att få upplysningar om den andre maken ifrån banken.

Kan banken ta ens pengar?

Genom att utnyttja banksystemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. Uppläggen för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerade. Finansiering av terrorism kan ske både med legala pengar och med pengar som kommer från brottslig verksamhet.

Relaterade inlägg: